Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHamáček Aleš, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSmítka, Václav
dc.contributor.refereeNešpůrek Stanislav, Prof. RNDr. DrSc.
dc.contributor.refereeUrbánek Jan, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.refereeZmeškal Oldřich, Prof. Ing. CSc.
dc.date.accepted2019-11-28
dc.date.accessioned2020-08-24T11:45:35Z-
dc.date.available2012-11-1
dc.date.available2020-08-24T11:45:35Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-14
dc.identifier54659
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39504
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá senzory plynů a možnostmi rozšíření měřitelných parametrů o imaginární složku impedance. Širokopásmová spektroskopie je účinným nástrojem pro vyjádření změn komplexní permitivity v závislosti na změně složení sledované směsi plynů. Úvodní část je zaměřena na obecné parametry senzorů plynů, teoretický aparát dielektrické polarizace a její projevy, možnosti sledování v časové a frekvenční oblasti. V experimentální části je hodnocen současný stav používaného senzorového elementu, možnosti materiálového a konstrukčního řešení. Druhá část této práce je věnována návrhu topologie a materiálového složení senzorového elementu. Samostatnou oblastí návrhu je konstrukce měřicí cely. Závěrečná část této práce je experimentálním ověřením hypotézy specifických reakcí na změnu složení směsi plynů v oblasti spektrální odezvy. Důraz je kladen na stanovení optimálních postupů při vyhodnocení výsledků experimentů.cs
dc.format102 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsenzory plynůcs
dc.subjectdielektrická spektroskopiecs
dc.subjectdielektrická polarizacecs
dc.titleSenzory chemických látekcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with gas sensors and the possibilities of parameters measurement with respect to the imaginary part of complex impedance. The broadband impedance spectroscopy is a powerful tool to express complex permittivity changes in response to a change in the composition of the monitored gas mixture. Individual chapters are focused on the general parameters of gas sensors, the theoretical apparatus of dielectric polarization and its effects, and measurement possibilities in terms of time and frequency. The second part of this work is devoted to the proposed topology and material composition of the sensor element. A separate area is the construction design of the measuring cell. The final part of this thesis is the experimental verification of the hypothesis regarding specific reactions in the spectral response to the change of the gas mixture composition. Special emphasis is placed on determining optimal procedures for the evaluation of experimental results.en
dc.subject.translatedgas sensoren
dc.subject.translateddielectric spectroscopyen
dc.subject.translateddielectric polarizationen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Smitka_Vaclav.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
smitka_publ.pdfPosudek vedoucího práce679,69 kBAdobe PDFView/Open
smitka_opon.pdfPosudek oponenta práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
smitka_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce550,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.