Title: Vícekanálové měřicí metody v akustice
Authors: Zuzjak, Ladislav
Referee: Drtina René, Doc. PaedDr. Ph.D.
Hrádek Tomáš, Ing.
Jiříček Ondřej, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39505
Keywords: vícekanálové ozvučovací systémy;frekvenční závislost zpoždění;přenosové charakteristiky;impulzní měření
Keywords in different language: multi-channel sound systems;group delay;transfer characteristics;impulse measurement
Abstract: Vícekanálové ozvučovací systémy jsou v současné době využívány v řadě různých aplikací, ať už pro ozvučování filmových nebo hudebních produkcí, případně ve specifických situacích například pro zvýšení kvality poslechu v členitém nebo akusticky nevhodném poslechovém prostoru. Samostatnou oblastí použití vícekanálových zvukových systémů je ozvučování interiéru automobilů. Specifickými vlastnostmi při ozvučení automobilu je relativně velká ozvučovaná plocha vzhledem ke vzdálenostem elektroakustických měničů od sebe i od posluchačů, omezené možnosti zástavby měničů a výrazný podíl vedlejších cest šíření zvuku jak odrazy zvuku, tak šířením vibrací částí konstrukce automobilu. Pro kompenzování těchto omezujících vlastností jsou vícekanálové ozvučovací systémy v automobilech vybaveny poměrně rozsáhlými možnostmi signálového zpracování, ať už jde o frekvenční a dynamické úpravy zvuku nebo nastavení zpoždění v jednotlivých kanálech systému. V souvislosti s rozvojem vícekanálových ozvučovacích systémů se rychle rozvíjí i odpovídající měřicí metody, které lze využít pro návrh a nastavování jednotlivých parametrů těchto zvukových systémů. Tato disertační práce je věnována návrhu a realizaci měřicí metody, která je využitelná pro optimalizaci nastavení vícekanálových ozvučovacích systémů používaných v automobilech. Primárními měřenými parametry jsou frekvenční charakteristiky a frekvenční závislosti zpoždění jednotlivých kanálů těchto zvukových systémů ve specifických podmínkách akustického pole v automobilu.
Abstract in different language: Multi-channel sound systems are very often used in many areas. One of the significant area is music playback in the entertainment industry. A specific area is high-quality car sound system. At the present, the sound systems in the automotive are realized using multi-channel loudspeaker systems positioned at different distances of the listening positions. These different placements of the loudspeakers cause strong non-uniform frequency distribution of the sound field. The possibility of the placement of the loudspeakers into the optimal position in the car is limited and very often it is not possible. Thus, it is necessary to solve the consequences of the inappropriate position of the loudspeakers on the sound field using some sophisticated digital signal processing. This thesis is focused on design of advanced method for measurement of parameters of multi-channel sound systems, such as frequency response, impulse response, time delay, etc. Based on these parameters the compensation of the non-uniform sound field can be performed. The method is demonstrated on a real measurement in the car cabin with subsequent determination of the parameters of multi-channel sound systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertace.pdfPlný text práce9,03 MBAdobe PDFView/Open
zuzjak_opon.pdfPosudek oponenta práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
zuzjak_publ.pdfPosudek vedoucího práce557,52 kBAdobe PDFView/Open
zuzjak_opon_0.pdfPrůběh obhajoby práce2,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.