Název: Návrh vyvedení výkonu a rezervního napájení JE Temelín
Další názvy: Power extraction and duplicate feet of Nuclear Power plant Temelín
Autoři: Klor, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Jiřičková, Jana
Oponent: Piterka, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3951
Klíčová slova: vedení;AlFe vodiče;vyvedení výkonu;rezervní napájení;mechanický návrh;elektrický návrh
Klíčová slova v dalším jazyce: power line;steel-cored conductor;lead-out of power;reserve source;mechanical design;elektrical design
Abstrakt: Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je popsána problematika připojení jaderného bloku na elektrizační síť. V druhé jsou uvedeny teoretické poznatky nutné k návrhu vedení a v poslední je již zhotoven praktický návrh koridoru vedení. V příloze je pak zakresleno navrhované vedení v katastrální mapě.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is devided into three parts. A connectivity issue of a nuclear power plant to an electric grid is described in the first part. A theoretical knowledge necessary for projecting power lines are mentioned in the second part. And a project of a power line itself is made in the last one. A layout of designed power lines is enclosed in the attached land registry map.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Klor_DP.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047247_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047247_oponent.pdfPosudek oponenta práce376,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047247_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3951

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.