Title: Dopravní obslužnost SO ORP Tachov
Other Titles: Transport serviceability in SO ORP Tachov
Authors: Kuchynková, Denisa
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Kebza Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39511
Keywords: dopravní obslužnost;autobusová doprava;železniční doprava;koeficient dopravní obslužnosti
Keywords in different language: transport serviceability;bus transport;rail transport;regions;coefficient of transport service
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu dopravní obslužnosti SO ORP Tachov, která obsahuje zhodnocení úrovně obslužnosti veřejnou autobusovou dopravou. Úroveň je určována pomocí tzv. kvocientu dopravní obslužnosti pro jednotlivé tři oblasti se statutem správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem. Dalším kritériem pro zhodnocení je časová a frekvenční dostupnost, autobusovou a železniční dopravou, ze všech obcí a měst SO ORP Tachov. Pro tuto práci se jedná a hodnocení úrovně obslužnosti do školských zařízení (střední škola), do zdravotnických zařízení (poliklinika, nemocnice), do areálů/oblastí s pracovními příležitostmi pro více než 300 zaměstnanců.
Abstract in different language: The presented work is focused on the analysis of the transport service of the SO ORP Tachov, which contains an evaluation of the level of serviceability by public bus transport. The level is determined by means of the so-called quotient of transport services for individual three areas with the status of the administrative district of the municipality with authorized municipal office. Another criterion for evaluation is time and frequency availability, by bus and rail transport, from all municipalities and towns of SO ORP Tachov. For this work, it is the assessment of the level of serviceability to school facilities (secondary school), to health care facilities (health center, hospital), to areas / areas with jobs for more than 300 employees.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuchynkova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova_0.pdfPosudek oponenta práce43,89 kBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova_1.pdfPosudek vedoucího práce191,23 kBAdobe PDFView/Open
Kuchynkova_2.pdfPrůběh obhajoby práce202,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.