Title: Sacharidy v potravinách a metody jejich stanovení
Other Titles: Carbohydrates in food and methods of their determination
Authors: Křížová, Lucie
Advisor: Hrdlička Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Zloch Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39527
Keywords: glukosa;fruktosa;výživa;obezita;metoda luffa-schoorla;metoda auerbacha-bodländiera-borriese
Keywords in different language: glucose;fructose;nutriton;obesity;method luff-schoorl;method auerbach-bondländer-borries
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o sacharidech v potravinách a metodách jejich stanovení. Popisuje nejvýznamnější zástupce jednotlivých skupin sacharidů, jejich chemickou strukturu, výskyt a následně i jejich význam ve výživě člověka. Dále se zabývá zdravotními riziky, která mohou sacharidy způsobovat a možnosti alternativních sladidel, kterými lze sacharidy nahradit. Jsou zde popsány i základní metabolické děje sacharidů. V praktické části byla testována 3 přírodní sladidla nahrazující běžný cukr a byl zjištěn obsah cukrů, konkrétně glukosy a fruktosy. Praktická část měla ověřit, zda tyto alternativní sladidla jsou vhodnější k doslazování pokrmů než běžný cukr (sacharosa).
Abstract in different language: This bachelor thesis examines carbohydrates in food and the methods of their determination. It describes significant representatives of carbohydrates' particular groups, focusing on their chemical structure, the occurrence and the significance in human nutrition. The bachelor thesis also explores the health effects of consuming carbohydrates and options of artificial sweeteners which function as a substitute. In this thesis also describe fundamental metabolic actions of carbohydrates. In the practical part of the thesis, there were examined three natural sweeteners that substitute ordinary sugar. The examination determined contain of sugar in natural sweeteners, specifically glucose and fructose. The practical part was supposed to verify whether alternative sweeteners are better for sweetening meals than common sugar (sucrose).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krizova.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta L. Krizova.pdfPosudek oponenta práce90,14 kBAdobe PDFView/Open
Krizova_Lucie_BP.pdfPrůběh obhajoby práce248,86 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-Krizova-HH.pdfPosudek vedoucího práce133,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.