Název: Omezování elektromagnetických emisí
Další názvy: Reduction of electromagnetic emissions
Autoři: Havrda, Marek
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Kubík, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3953
Klíčová slova: elektromagnetická kompatibilita;emise;interference;susceptibilita;odrušovací filtry;umělá síť;útlum
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic compatibility;emission;interference;susceptibility;interference filters;artificial network;attenuation
Abstrakt: Předložená diplomová práce se zabývá problematikou šíření elektromagnetického rušení po vedení. Teoreticky se zabývá příčinami vzniku elektromagnetických emisí, způsoby jejich šíření, odrušovacími prostředky a metodami měření rušivých signálů. Hlavním cílem této práce je vybrat takové zařízení, které přesahuje normami povolenou hranici rušení a svým chodem tak negativně ovlivňuje chod sítě. Dále pro dané zařízení vybrat filtr a laboratorním měřením ověřit, zda rušivé signály dostatečně potlačil.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis deals with the issue of electromagnetic interference (EMI) propagation over transmission lines. The thesis provides theoretical background concerning the causes of electromagnetic emissions, EMI mechanisms, suppression resources and EMI interference measurement methods. The main aim of this thesis was to choose a device that exceeds the allowable limit of the interference standards and negatively affects the operation of the network. For this device I choose a filter, which was then verified by laboratory measuring. The results of the measuring show that the interference signals were suppressed sufficiently.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Marek_Havrda.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047249_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047249_oponent.pdfPosudek oponenta práce440,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047249_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3953

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.