Title: Enhanced ionizing radiation detection by several type of detectors
Other Titles: Enhanced ionizing radiation detection by several type of detectors
Authors: Hofmann, Gerhard
Referee: Beneš Karel, Ing. Ph.D.
Haag Jürgen, Prof. Dr. Ing.
Scharfenberg Georg, Prof. Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39530
Keywords: funkční bezpečnost;jevy stárnutí;vývoj hardware;ověření;vhdl-ams simulace
Keywords in different language: functional safety;aging effects;hardware-development;validation;vhdl-ams simulation
Abstract: Chyby se mohou objevit v libovolném čase v životním cyklu při všech možných podmínkách. Prostředí, ve kterém auto může být používáno, je velice různé. Teploty mohou například dosahovat -40°C až 125°C v prostoru motoru. Aplikovaná architektura zabraňuje těmto předčasným nebezpečným chybám ve funkci elektrických řídicích jednotek (ECU). Dále je v ECU implementována diagnostika, která detekuje tyto předčasné chyby (např. vadné součástky). Nový přístup užití kombinace stárnutí FMEA a simulačních modelů k návrhu a validaci obvodů při speciálních aspektech prostředí v životním cyklu ve spojení s potřebami funkční bezpečnosti.
Abstract in different language: Failures can occur at any time during the lifecycle in all possible condition. The environment in which a car can be used is quite broad. It reaches for example from temperatures of -40°C up to 125°C in the engine compartment. The applied architectures prevent that a first error in a function running on an electric control unit (ECU) is dangerous. In addition diagnosis is implemented in the ECU to detect a first error (e.g. broken components). The new approach is to use a combination of aging FMEA and simulation models to design and validate circuits with special environmental aspects over the lifetime in conjunction with the needs of Functional Safety.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
180915_final_thesis_printed_version_plus_decl_list.pdfPlný text práce6,28 MBAdobe PDFView/Open
hofmann_publikace.pdfPosudek vedoucího práce267,17 kBAdobe PDFView/Open
hofmann_opon.pdfPosudek oponenta práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
hofmann_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce828,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.