Název: Optimalizace spotřeby el. energie v oběhové stanici - horkovod elektrárny Prunéřov
Další názvy: Optimization of consumption of electric power in circulatory station-hot-water pipe from power plant Prunerov
Autoři: Eberle, Petr
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Hejtmánková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3955
Klíčová slova: oběhové čerpadlo;regulace;frekvenční měnič;tlak;horkovod;cash flow
Klíčová slova v dalším jazyce: circulation pump;regulation;AC drive;pressure;hot-water pipe;cash flow
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku aplikace nových zařízení do oběhové stanice horkovodu Prunéřov a jejich dopad na provozní ekonomiku. Cílem práce je navrhnout nové ekonomické řešení dodávky tepla pro odběrové lokality v přechodném a letním období. V úvodní části je popsáno základní technické vybavení elektrárny a stávající řešení oběhové stanice. Druhá část se zabývá návrhem nových oběhových čerpadel řízených frekvenčními měniči. V závěrečné části jsou provedeny provozně-ekonomické výpočty a ekonomické zhodnocení nově navrženého řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on application of new technology into the circulatory station hot water pipe Prunéřov and its impact on the operational economy. The goal is to design a new economical solution of heat supply for the sites of consumption in the transitional and summer time. In the introduction is described main technical equipment of the power plant and existing solution of the circulatory station. The second part is aimed on the design of new circulating pumps controlled by the frequency converters. The final part contains operation-economical calculations and economical evaluation of the newly designed solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_EBERLE_PETR.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047251_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047251_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047251_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3955

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.