Title: Optimalizace spotřeby el. energie v oběhové stanici - horkovod elektrárny Prunéřov
Other Titles: Optimization of consumption of electric power in circulatory station-hot-water pipe from power plant Prunerov
Authors: Eberle, Petr
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Hejtmánková, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3955
Keywords: oběhové čerpadlo;regulace;frekvenční měnič;tlak;horkovod;cash flow
Keywords in different language: circulation pump;regulation;AC drive;pressure;hot-water pipe;cash flow
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku aplikace nových zařízení do oběhové stanice horkovodu Prunéřov a jejich dopad na provozní ekonomiku. Cílem práce je navrhnout nové ekonomické řešení dodávky tepla pro odběrové lokality v přechodném a letním období. V úvodní části je popsáno základní technické vybavení elektrárny a stávající řešení oběhové stanice. Druhá část se zabývá návrhem nových oběhových čerpadel řízených frekvenčními měniči. V závěrečné části jsou provedeny provozně-ekonomické výpočty a ekonomické zhodnocení nově navrženého řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on application of new technology into the circulatory station hot water pipe Prunéřov and its impact on the operational economy. The goal is to design a new economical solution of heat supply for the sites of consumption in the transitional and summer time. In the introduction is described main technical equipment of the power plant and existing solution of the circulatory station. The second part is aimed on the design of new circulating pumps controlled by the frequency converters. The final part contains operation-economical calculations and economical evaluation of the newly designed solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_EBERLE_PETR.pdfPlný text práce4,56 MBAdobe PDFView/Open
047251_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce361,29 kBAdobe PDFView/Open
047251_oponent.pdfPosudek oponenta práce349,81 kBAdobe PDFView/Open
047251_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce184,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.