Title: Simulace stability spolupráce osamoceného alternátoru pracujícího do přenosové soustavy
Other Titles: Stability simulation of single synchronous machine operationg to transmission network
Authors: Pelcman, Jan
Advisor: Noháč, Karel
Referee: Mühlbacher, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3960
Keywords: DYNAST;synchronní stroj;matematické modelování;Parkova transformace
Keywords in different language: DYNAST;synchronous machine;mathematical modelling;Park transformation
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na modelování a simulaci matematického modelu synchronního stroje v souřadnicích d,q. Zabývá se identifikací parametrů tohoto stroje, sestavením náhradního schéma a především vytvořením modelu lineární transformace do fázových hodnot a,b,c. Veškeré modely jsou vytvořeny v simulačním nástroji Dynast.
Abstract in different language: This thesis is focused on mathematical modeling and simulation of synchronous machine model in coordinates d, q. It deals with the identification of parameters of the machine, setting up a replacement scheme, and particularly by creating a model of a linear transformation in phase a, b, c . All models are created in the simulation tool Dynast.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pelcman_Jan_2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
047257_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce439,48 kBAdobe PDFView/Open
047257_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,54 kBAdobe PDFView/Open
047257_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.