Název: Simulace stability spolupráce osamoceného alternátoru pracujícího do přenosové soustavy
Další názvy: Stability simulation of single synchronous machine operationg to transmission network
Autoři: Pelcman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Mühlbacher, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3960
Klíčová slova: DYNAST;synchronní stroj;matematické modelování;Parkova transformace
Klíčová slova v dalším jazyce: DYNAST;synchronous machine;mathematical modelling;Park transformation
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na modelování a simulaci matematického modelu synchronního stroje v souřadnicích d,q. Zabývá se identifikací parametrů tohoto stroje, sestavením náhradního schéma a především vytvořením modelu lineární transformace do fázových hodnot a,b,c. Veškeré modely jsou vytvořeny v simulačním nástroji Dynast.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on mathematical modeling and simulation of synchronous machine model in coordinates d, q. It deals with the identification of parameters of the machine, setting up a replacement scheme, and particularly by creating a model of a linear transformation in phase a, b, c . All models are created in the simulation tool Dynast.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pelcman_Jan_2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047257_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce439,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047257_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047257_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.