Title: Tavení elektromagneticky průzařné vsázky v indukční kelímkové peci
Other Titles: Melting of electromagnetically transparent workpiece in induction crucible furnace
Authors: Kešner, Matěj
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Schäferling, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3961
Keywords: elektromagnetické pole;teplotní pole;indukční ohřev;Maxwellovy rovnice;bod Curieovy teploty;hloubka vniku;kelímková pec
Keywords in different language: electromagnetic field;thermal field;induction heating;Maxwell´s equations;Curie temperature point;penetration depth;crucible type furnace
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tavení elektromagneticky průzařné vsázky pomocí indukční kelímkové pece. Nejprve je obecně rozebrána teorie teplotního a elektromagnetického pole a také problematika indukčního ohřevu. Praktická část této práce je zaměřena na určení optimálního množství ?zbytku? taveniny v indukční kelímkové peci pro usnadnění tavení průzařné vsázky.
Abstract in different language: The submitted work is focused on the melting of electromagnetically ?thin? body of the workpiece via induction crucible furnace. At the beginning there is briefly analyzed theory of thermal and electromagnetic field and also the issue of induction heating. The practical part of this work is focused on determining the optimal amount of the ?rest? of the melt in the crucible furnace to facilitate melting of ?thin? body of the workpiece.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Kesner.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
047258_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,37 kBAdobe PDFView/Open
047258_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,09 kBAdobe PDFView/Open
047258_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.