Název: Tavení elektromagneticky průzařné vsázky v indukční kelímkové peci
Další názvy: Melting of electromagnetically transparent workpiece in induction crucible furnace
Autoři: Kešner, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Schäferling, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3961
Klíčová slova: elektromagnetické pole;teplotní pole;indukční ohřev;Maxwellovy rovnice;bod Curieovy teploty;hloubka vniku;kelímková pec
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;thermal field;induction heating;Maxwell´s equations;Curie temperature point;penetration depth;crucible type furnace
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na tavení elektromagneticky průzařné vsázky pomocí indukční kelímkové pece. Nejprve je obecně rozebrána teorie teplotního a elektromagnetického pole a také problematika indukčního ohřevu. Praktická část této práce je zaměřena na určení optimálního množství ?zbytku? taveniny v indukční kelímkové peci pro usnadnění tavení průzařné vsázky.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted work is focused on the melting of electromagnetically ?thin? body of the workpiece via induction crucible furnace. At the beginning there is briefly analyzed theory of thermal and electromagnetic field and also the issue of induction heating. The practical part of this work is focused on determining the optimal amount of the ?rest? of the melt in the crucible furnace to facilitate melting of ?thin? body of the workpiece.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Kesner.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047258_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047258_oponent.pdfPosudek oponenta práce449,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047258_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3961

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.