Název: The Effect of Cryogenic Treatment on Mechanical Properties, Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy AW7075
Další názvy: Vliv kryogenního zpracování na mechanické vlastnosti, odolnost proti opotřebení a korozivzdornost hliníkové slitiny AW7075
Autoři: Kučerová, Ludmila
Hájek, Jiří
Vítek, Jan
Citace zdrojového dokumentu: KUČEROVÁ, L., HÁJEK, J., VÍTEK, J. The Effect of Cryogenic Treatment on Mechanical Properties, Wear and Corrosion Resistance of Aluminium Alloy AW7075. Manufacturing Technology, 2020, roč. 20, č. 1, s. 60-65. ISSN 1213-2489.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85089411211
http://hdl.handle.net/11025/39627
ISSN: 1213-2489
Klíčová slova: hliníkové slitiny;kryogenní zpracování;tepelné zpracování
Klíčová slova v dalším jazyce: aluminium alloy;cryogenic processing;heat treatmentFatigue;Magnetic Particle Testing;MT;Fractography
Abstrakt: V této práci byl testován vliv začlenění kryogenního zpracování do běžně používaného tepelného zpracování hliníkové slitiny AW 7075. Použité tepelné zpracování bylo tvořeno dvou hodinovým rozpouštěcím žíháním na teplotě 470°C následovaným třemi různými režimy precipitačního vytvrzení: 14 hod na teplotě 1300°C, 24 hod na 120°C nebo 60-ti denním přirozeným stárnutím při pokojové teplotě. Jedna sada vzorků prošla standardním tepelným zpracováním, zatímco u druhé sady vzorků bylo mezi rozpouštěcí žíhání a precipitační vytvrzení zařazeno kryogenní zpracování na teplotě -185°C po dobu 24 hod. Obě sady vzorků byly poté podrobeny zkoušce tahem, rázem v ohybu, měření tvrdosti, analýze mikrostruktury, odolnosti proti opotřebení a korozivzdornosti. Porovnáním dosažených výsledků byl zjištěn negativní vliv přidaného kryogenního zpracování na houževnatost a korozivzdornost hliníkové slitiny, na druhé straně však došlo ke zlepšení pevnosti v tahu a odolnosti proti opotřebení.
Abstrakt v dalším jazyce: Effect of addition of cryogenic treatment to a standard heat treatment of aluminium alloy AW 7075 was tested in this work. Used heat treatment consisted of solution annealing at 470 °C for two hours and precipitation aging treatment at 130°C for 14 hours, 120 °C for 24 hours or natural aging at room temperature for 60 days. One set of samples was processed by solution annealing and aging treatment and the second set of samples incorporated 24 hours long cryogenic treatment at -185 °C between the same solution annealing and aging. Both sets of samples were characterised by tensile testing, notch impact testing, hardness measurement, microstructure analysis and wear and corrosion resistance tests. Obtained results were compared for corresponding processing with and with-out cryogenic treatment. While impact toughness and corrosion resistance were decreased by cryogenic treatment, tensile strength and wear resistance were on the other hand improved.
Práva: © J. E. Purkyne University in Usti nad Labem
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMM)
Články / Articles (RTI)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Mft_001345_fin-0002.pdf718,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/39627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD