Title: Proč čtyři roky, ale pět let?
Other Titles: Why do we say čtyři roky, but pět let?
Authors: Hrdlička, Milan
Citation: HRDLIČKA, M. Proč čtyři roky, ale pět let?. Český jazyk a literatura, 2020, roč. 70, č. 5, s. 244-245. ISSN 0009-0786.
Issue Date: 2020
Publisher: SPN
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39638
ISSN: 0009-0786
Keywords: česká mluvnice;číslovka;varianta
Keywords in different language: Czech grammar;numeral;variant
Abstract: Článek pojednává o užití lexémů rok (jeden rok, čtyři roky) a léta (pět let, několik let) po číslovkách základních a řadsových.
Abstract in different language: The article deals with using the nouns rok ("year" - jeden rok, čtyři roky - one year, four years) and léta ("year" - pět let, několik let) after cardinal and ordinal numerals.
Rights: Plný text není přístupný.
© SPN
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
doc09001720200617104540.pdf736,27 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD