Title: Využití točivé redukce v provozu elektrárny Chvaletice
Other Titles: Potential of rotary reduction application into technological unit of power station ECH
Authors: Haras, Martin
Advisor: Martínek, Zbyněk
Referee: Hejtmánková, Pavla
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3964
Keywords: Točivá redukce;parní turbína;redukční ventil;elektrárna Chvaletice;redukční stanice;výroba elektrické energie
Keywords in different language: Steam turbine for the reduction of steam pressure;steam turbine;reducing valve;Chvaletice power plant;reducing station;power generation
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na problematiku redukování parametrů páry v elektrárně Chvaletice a využití energie ztrácené v redukčních stanicích. V první části je uvedena historie této významné stavby a hlavní technologické celky elektrárny. Dále je popsána problematika redukování parametrů vodní páry a technologických zařízení tyto parametry redukující. Hlavní částí předkládané práce je pak spolupráce redukčně ? chladící stanice fungující na elektrárně Chvaletice s navrhovanou točivou redukcí a výpočet návratnosti případné investice do tohoto technologického zařízení.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on reducing parameters of steam in the Chvaletice power plant and the way how to use the energy, which we are losing in steam reducing stations. The first part is given to the history of this remarkable power plant and its main technological units. In the next chapter is described the way how to reduce parameters of steam and the technological equipment which can reduce those parameters. The main part of the thesis is the cooperation of the reducing station with newly designed steam turbine for the steam reduction and the calculation of return of costs needed for the steam turbine purchase.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Martin_Haras_2012.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
047262_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,53 kBAdobe PDFView/Open
047262_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,63 kBAdobe PDFView/Open
047262_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3964

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.