Název: Využití točivé redukce v provozu elektrárny Chvaletice
Další názvy: Potential of rotary reduction application into technological unit of power station ECH
Autoři: Haras, Martin
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Hejtmánková, Pavla
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3964
Klíčová slova: Točivá redukce;parní turbína;redukční ventil;elektrárna Chvaletice;redukční stanice;výroba elektrické energie
Klíčová slova v dalším jazyce: Steam turbine for the reduction of steam pressure;steam turbine;reducing valve;Chvaletice power plant;reducing station;power generation
Abstrakt: Předkládaná práce je zaměřena na problematiku redukování parametrů páry v elektrárně Chvaletice a využití energie ztrácené v redukčních stanicích. V první části je uvedena historie této významné stavby a hlavní technologické celky elektrárny. Dále je popsána problematika redukování parametrů vodní páry a technologických zařízení tyto parametry redukující. Hlavní částí předkládané práce je pak spolupráce redukčně ? chladící stanice fungující na elektrárně Chvaletice s navrhovanou točivou redukcí a výpočet návratnosti případné investice do tohoto technologického zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on reducing parameters of steam in the Chvaletice power plant and the way how to use the energy, which we are losing in steam reducing stations. The first part is given to the history of this remarkable power plant and its main technological units. In the next chapter is described the way how to reduce parameters of steam and the technological equipment which can reduce those parameters. The main part of the thesis is the cooperation of the reducing station with newly designed steam turbine for the steam reduction and the calculation of return of costs needed for the steam turbine purchase.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Martin_Haras_2012.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047262_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce333,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047262_oponent.pdfPosudek oponenta práce363,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047262_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3964

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.