Title: Aplikace FV panelů do městské zástavby
Other Titles: Application of PV pannels into urban area
Authors: Šustr, Zdeněk
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3966
Keywords: obnovitelné zdroje energie;sluneční záření;fotovoltaický systém;fotovoltaický panel;zelený bonus;měnič napětí;návrh;instalovaný výkon
Keywords in different language: renewable energy sources;solar radiation;photovoltaic system;photovoltaic panel;green bonus;voltage converter;proposal;installed power
Abstract: Tato diplomová práce popisuje návrh fotovoltaického systému pro rodinný dům. Návrh je proveden porovnáním dvou různých konceptů s různými komponenty a zapojeními. Součástí práce je také zhodnocení výsledků a to z hlediska energetického i ekonomického. V poslední kapitole je rozebrána problematika ekologičnosti fotovoltaických systémů.
Abstract in different language: This thesis describes the design of a photovoltaic system for family house. The proposal is made by comparing two different concepts with different components and connections.The work also includes evaluation of the results in terms of the energy and economics. The last chapter analyzes the problems of environmental performance of photovoltaic systems.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplikace FV panelu do mestske zastavby - Zdenek Sustr.pdfPlný text práce4,72 MBAdobe PDFView/Open
047476_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,71 kBAdobe PDFView/Open
047476_oponent.pdfPosudek oponenta práce326,6 kBAdobe PDFView/Open
047476_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce161,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.