Název: Energetický audit budovy
Další názvy: Energy audit of the building
Autoři: Bláha, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3967
Klíčová slova: energetický audit;spotřeba energie;zdroje energie;teplo;solární kolektory
Klíčová slova v dalším jazyce: energy audit;energy consumption;energy sources;heat;solar collectors
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na energetický audit budovy. Jsou zde popsány jednotlivé kroky energetického auditu. Cílem práce je vytvořit energetický audit budovy. Stanovit závěr použitelný pro praxi. V rámci práce bude po jejím dokončení, společnost vlastníků domu uvažovat zda provedou renovaci objektu navrhovanou v níže uvedeném energetickém auditu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on energy audit of buildings. There are described individual steps of an energy audit. The aim of this thesis is to create an energy audit of buildings. Provide the end use for practise. After completing this work, by homeowners to consider whether the proposed building renovation carried out in the following energy audit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_prace_Petr Blaha se zadanim.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047477_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047477_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047477_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3967

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.