Title: Energetický audit budovy
Other Titles: Energy audit of the building
Authors: Bláha, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3967
Keywords: energetický audit;spotřeba energie;zdroje energie;teplo;solární kolektory
Keywords in different language: energy audit;energy consumption;energy sources;heat;solar collectors
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na energetický audit budovy. Jsou zde popsány jednotlivé kroky energetického auditu. Cílem práce je vytvořit energetický audit budovy. Stanovit závěr použitelný pro praxi. V rámci práce bude po jejím dokončení, společnost vlastníků domu uvažovat zda provedou renovaci objektu navrhovanou v níže uvedeném energetickém auditu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on energy audit of buildings. There are described individual steps of an energy audit. The aim of this thesis is to create an energy audit of buildings. Provide the end use for practise. After completing this work, by homeowners to consider whether the proposed building renovation carried out in the following energy audit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prace_Petr Blaha se zadanim.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
047477_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,6 kBAdobe PDFView/Open
047477_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,81 kBAdobe PDFView/Open
047477_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce216,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.