Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek, Zbyněk
dc.contributor.authorHolý, Jaroslav
dc.contributor.refereeSchejbal, Konstantin
dc.date.accepted2012-05-31
dc.date.accessioned2013-06-19T06:57:30Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:57:30Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-11
dc.identifier47481
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3969
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domu. Výběrem vhodných solárních panelů pro ohřev teplé užitkové vody a tepelného čerpadla pro vytápění. Dále popisuje jednotlivé funkční prvky v daném objektu a uvádí ekonomickou bilanci navrhované elektroinstalace včetně použitých zařízení.cs
dc.format80 s. (100 268 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectelektroinstalacecs
dc.subjectnízkoenergetický důmcs
dc.titleNávrh elektroinstalace nízkoenergetického rodinného domucs
dc.title.alternativeThe proposal wiring system for low-energy family houseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektroenergetiky a ekologiecs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis describes the design of electrical installation of low-energy family house, and selects the appropriate solar panels for heating warm non-potable water and heat pumps for heating. This thesis also describes the various functional elements in the object and provides economic balance of the proposed electrical installation including used device.en
dc.subject.translatedwiring systemen
dc.subject.translatedlow-energy houseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Bc. Jaroslav Holy.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
047481_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,76 kBAdobe PDFView/Open
047481_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,59 kBAdobe PDFView/Open
047481_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3969

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.