Název: Návrh rekonstrukce MVE v lokalitě Dvorec u Nepomuka
Další názvy: Project of the small hydroelectric power station reconstruction in locality Dvorec near the town Nepomuk
Autoři: Rod, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3970
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;Kaplanova turbína;hydroenergetický potenciál;rekonstrukce;doba návratnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: small hydro power plant;Kaplan turbine;hydroenergetic potential;reconstruction;playback period
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce malé vodní elektrárny v lokalitě Dvorec u Nepomuka. Jejím cílem je nalezení vhodného typu turbíny pro budoucí realizaci rekonstrukce malé vodní elektrárny. Dalším cílem práce je spočítat doby návratnosti investice pro jednotlivé návrhy řešení rekonstrukce ve zvolené lokalitě. Pro jednotlivé verze návrhů jsou uvedeny i předběžné odhady cen.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis designs a reconstruction of a small hydroelectric power station in locality Dvorec near the town Nepomuk. Its aim is to find an appropriate type of turbine for the future reconstruction of a small hydroelectric power station. Another aim of the thesis is to calculate the payback periods of investments for each of the designed reconstructions. It also provides cost estimations for each design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jiri_Rod.pdfPlný text práce13,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047483_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047483_oponent.pdfPosudek oponenta práce346,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047483_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3970

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.