Název: Návrh solárního fotovoltaického systému v ostrovním provozu pro nízkoenergetický rodinný dům se zaměřením na různé způsoby akumulace elektrické energie
Další názvy: Desing a solar photovoltaic system in island operation for low-energy house with a focus on different ways of energy accumulation
Autoři: Gribovová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3971
Klíčová slova: fotovoltaický panel;akumulace;akumulátor
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic panel;storage;battery
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena zejména na způsoby akumulace vyrobené elektrické energie z fotovoltaického systému, který je umístěn na nízkoenergetickém domě. Dále jsou vyjmenovány způsoby akumulace vyrobené elektřiny a spočtena návratnost z daného systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on ways to accumulation of electric energy from the photovoltaic system, witch is located at the low energy house. Then list the ways of acumulation electricity and shows the calculated rates of return of the the system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Gribovova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047484_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047484_oponent.pdfPosudek oponenta práce306,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047484_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce142,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3971

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.