Title: Pasivní a nízkoenergetické budovy
Other Titles: Passive and low energy houses
Authors: Hamplová, Monika
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3973
Keywords: spotřeba tepla;nízkoenergetický dům;pasivní dům;tepelné čerpadlo;rekuperace;výměník tepla;větrání a solární kolektory.
Keywords in different language: heat consumption;low-energy house;passive house;heat pump;recuperation;heat exchanger;ventilation and solar collectors.
Abstract: Předkládaná diplomová práce přehledně zpracovává funkční rozdíly mezi nízkoenergetickými a pasivními budovami a zároveň se zaměřuje na jejich charakteristické znaky. Dále se zabývá problematikou těchto domů a popisuje také současně dostupné a nejpoužívanější zařízení používané v nízkoenergetických a pasivních domech. Cílem této práce je změření a návrh možné optimalizace stávající budovy.
Abstract in different language: The presented diploma thesis descripts the functional differences between low energy and passive buildings and focuses on their characteristics. It also deals with issues of these buldings and describes the currently available and the most uses devices of low energy and passive buldings. The main objective of this thesis is the measurement and design of possible optimization an existing bulding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hamplova.pdfPlný text práce6,82 MBAdobe PDFView/Open
047486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,57 kBAdobe PDFView/Open
047486_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,03 kBAdobe PDFView/Open
047486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3973

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.