Název: Pasivní a nízkoenergetické budovy
Další názvy: Passive and low energy houses
Autoři: Hamplová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3973
Klíčová slova: spotřeba tepla;nízkoenergetický dům;pasivní dům;tepelné čerpadlo;rekuperace;výměník tepla;větrání a solární kolektory.
Klíčová slova v dalším jazyce: heat consumption;low-energy house;passive house;heat pump;recuperation;heat exchanger;ventilation and solar collectors.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce přehledně zpracovává funkční rozdíly mezi nízkoenergetickými a pasivními budovami a zároveň se zaměřuje na jejich charakteristické znaky. Dále se zabývá problematikou těchto domů a popisuje také současně dostupné a nejpoužívanější zařízení používané v nízkoenergetických a pasivních domech. Cílem této práce je změření a návrh možné optimalizace stávající budovy.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented diploma thesis descripts the functional differences between low energy and passive buildings and focuses on their characteristics. It also deals with issues of these buldings and describes the currently available and the most uses devices of low energy and passive buldings. The main objective of this thesis is the measurement and design of possible optimization an existing bulding.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hamplova.pdfPlný text práce6,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047486_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce277,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047486_oponent.pdfPosudek oponenta práce433,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047486_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce175,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.