Název: Problematika zvýšení provozní účinnosti fotovoltaických panelů
Další názvy: Problems of increase in efficiency photovoltaic panels
Autoři: Hrabě, Zbyněk
Vedoucí práce/školitel: Škorpil, Jan
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3975
Klíčová slova: solární energie;fotovoltaika;fotovoltaický panel;fotovoltaický článek;monokrystalický článek;polykrystalický článek;amorfní článek;hybridní FV/T kolektor;účinnost;chlazení;teplota;sluneční záření;ekonomická efektivnost;energetická efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: solar energy;photovoltaics;solar panel;photovoltaic cell;mono-crystalline cell;polycrystalline cell;non-crystalline cell;hybrid PV/T collector;efficiency;cooling;temperature;solar radiation;economic effectiveness;energetic effectiveness
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou využívání solárních panelů a zvyšování jejich účinnosti. Teoreticky jsou popsány základní druhy solárních panelů i příklady novějších technologií ve fotovoltaice, je zmíněn vliv různých faktorů na účinnost jednotlivých fotovoltaických panelů. Dále je vytvořen přehled hlavních fotovoltaických panelů, které jsou k dispozici na českém i mezinárodním trhu s krátkým popisem jejich typů a vlastností. V rámci praktické části práce jsou provedena měření na hybridním FV/T kolektoru s chlazením a bez něj, je hodnocen vliv chlazení na účinnost fotovoltaické části tohoto kolektoru. Na základě zjištěných údajů je posuzována energetická a ekonomická efektivita využívání FV panelu s chlazením.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma work Problems of increase in efficiency photovoltaic panels deals with the use of solar panels and problems of increasing their efficiency. It theoretically describes main types of solar panels and also the examples of current technologies in photovoltaics. The influence of several factors on efficiency of individual panels is mentioned. Next, there is an overview of main solar panels available on the Czech and international market with short description of their types and qualities. In the practical part of the work, we perform measurements on hybrid PV/T collector with cooling and without it. We analyze the influence of cooling on the photovoltaic part of the collector. Energetic and economic effectiveness of the use of PV panel with cooling is assessed on the basis of the data gained from measuring.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zbynek Hrabe.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047489_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047489_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047489_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3975

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.