Title: Provozování FV systémů
Other Titles: Operation of PV systems
Authors: Straková, Veronika
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Benešová, Hana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3976
Keywords: Solární záření;fotoelektrický jev;fotovoltaický článek;fotovoltaická elektrárna;účinnost;provozování;intenzita slunečního záření.
Keywords in different language: Solar radiation;photoelectric effect;photovoltaic cell;photovoltaic power plant;efficiency;operation;intensity of solar radiation.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím solární energie a principem její přeměny na elektrickou energii a také provozováním fotovoltaických elektráren. Informuje o legislativě tykající se FVE v České republice. Jsou zde porovnány teoretické předpoklady s naměřenými výsledky a zhodnoceny výnosnosti investic dvou malých elektráren. Na závěr je vyhodnocen provoz velkých elektráren.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of solar energy and the principle of conversion of solar energy into electrical energy. It also deals with operation of photovoltaic power plants. This thesis informs about legislation relating to the photovoltaic power plants in Czech republic. Here are compared theoretical assumption with measured results of two small power plants. In another part there is evaluated the return on investment these power plants. In conclusion there is evaluated the operation of two large power plants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Strakova_Veronika_Provozovani_FV_systemu.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
047490_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,4 kBAdobe PDFView/Open
047490_oponent.pdfPosudek oponenta práce519,46 kBAdobe PDFView/Open
047490_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3976

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.