Název: Provozování FV systémů
Další názvy: Operation of PV systems
Autoři: Straková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3976
Klíčová slova: Solární záření;fotoelektrický jev;fotovoltaický článek;fotovoltaická elektrárna;účinnost;provozování;intenzita slunečního záření.
Klíčová slova v dalším jazyce: Solar radiation;photoelectric effect;photovoltaic cell;photovoltaic power plant;efficiency;operation;intensity of solar radiation.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím solární energie a principem její přeměny na elektrickou energii a také provozováním fotovoltaických elektráren. Informuje o legislativě tykající se FVE v České republice. Jsou zde porovnány teoretické předpoklady s naměřenými výsledky a zhodnoceny výnosnosti investic dvou malých elektráren. Na závěr je vyhodnocen provoz velkých elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the use of solar energy and the principle of conversion of solar energy into electrical energy. It also deals with operation of photovoltaic power plants. This thesis informs about legislation relating to the photovoltaic power plants in Czech republic. Here are compared theoretical assumption with measured results of two small power plants. In another part there is evaluated the return on investment these power plants. In conclusion there is evaluated the operation of two large power plants.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEE) / Theses (DEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Strakova_Veronika_Provozovani_FV_systemu.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047490_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047490_oponent.pdfPosudek oponenta práce519,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047490_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.