Název: Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
Další názvy: Energy performance certifikate
Autoři: Jakubec, Petr
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Plecháč, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3977
Klíčová slova: tepelná ztráta;energetická náročnost budovy;průkaz energetické náročnosti budovy
Klíčová slova v dalším jazyce: heat loss;energy performance of building;energy performance certificate of building
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení rozdílné energetické náročnosti budov a stanovení průkazu energetické náročnosti budovy. Úvod je zaměřen na důvod rozdílů v energetické náročnosti různých budov. Jsou to především rozdíly v konstrukci obálky a účinnosti technického vybavení budovy. V této práci je popsán průkaz energetické náročnosti budovy a je uvedeno, co vše průkaz obsahuje. Druhá část práce je zaměřena na ukázku určení průkazu pro rodinný dům a navrženy zlepšení na snížení energetické náročnosti rodinného domu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on explaining the differences in energy performance of buildings and determine Energy performance certificate of building. The introduction is focused on the reason for the differences in energy intensity of different buildings. They are mainly differences in envelope structure and effectiveness of technical equipment of the building. In this work is described the Energy performance certificate of building and here is stated what all certificate contains. The second part focuses on the determination of certificate for house and proposing improvements to reduce energy consumption of the house.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Petr_Jakubec.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047491_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047491_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047491_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3977

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.