Title: Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB
Other Titles: Energy performance certifikate
Authors: Jakubec, Petr
Advisor: Kožený, Jiří
Referee: Plecháč, František
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3977
Keywords: tepelná ztráta;energetická náročnost budovy;průkaz energetické náročnosti budovy
Keywords in different language: heat loss;energy performance of building;energy performance certificate of building
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vysvětlení rozdílné energetické náročnosti budov a stanovení průkazu energetické náročnosti budovy. Úvod je zaměřen na důvod rozdílů v energetické náročnosti různých budov. Jsou to především rozdíly v konstrukci obálky a účinnosti technického vybavení budovy. V této práci je popsán průkaz energetické náročnosti budovy a je uvedeno, co vše průkaz obsahuje. Druhá část práce je zaměřena na ukázku určení průkazu pro rodinný dům a navrženy zlepšení na snížení energetické náročnosti rodinného domu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on explaining the differences in energy performance of buildings and determine Energy performance certificate of building. The introduction is focused on the reason for the differences in energy intensity of different buildings. They are mainly differences in envelope structure and effectiveness of technical equipment of the building. In this work is described the Energy performance certificate of building and here is stated what all certificate contains. The second part focuses on the determination of certificate for house and proposing improvements to reduce energy consumption of the house.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Petr_Jakubec.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
047491_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,02 kBAdobe PDFView/Open
047491_oponent.pdfPosudek oponenta práce289,85 kBAdobe PDFView/Open
047491_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3977

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.