Title: Badatelsky orientovaná výuka ve výuce přírodopisu a biologie pohledem učitelů z praxe a budoucích učitelů
Authors: Rokos, Lukáš
Lišková, Jana
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2020, č. 1, s. 18-25.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2020/Arnika_2020_1-3-Rokos-Liskova-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39788
ISSN: 1804-8366
Keywords: badatelsky orientované vyučování;úrovně bádání;badatelská úloha;učitel přírodopisu a biologie
Keywords in different language: research-oriented teaching;levels of research;research task;science teacher;biology teacher
Abstract: Prezentovaný příspěvek se věnuje tomu, jakým způsobem rozumí podstatě badatelsky orientovaného vyučování ve výuce přírodopisu učitelé z praxe a studenti učitelství. Data byla získána pomocí virtuálního prostředí Mentimeter během diskuzí s učiteli při projektových setkání a v rámci seminářů se studenty učitelství na pedagogické fakultě. Následně byly s náhodně vybranými učiteli a studenty provedeny polo-strukturované rozhovory za účelem rozvedení jejich odpovědí. Zjištěné výsledky se shodují s jinými výzkumy soustředícími se na porozumění podstatě badatelsky orientovaného vyučování ze strany učitelů či vysokoškolských studentů. Bylo zjištěno, že učitelé často označují volně dostupné badatelské úlohy za příliš obtížné pro jejich žáky, kteří nemají dostatečné zkušenosti s bádáním. To ukazuje na fakt, že si učitelé neuvědomují existenci různých úrovní bádání. Obě skupiny respondentů také v některých případech zcela přesně nechápou, co je hlavní podstatou badatelských úloh, jelikož za badatelsky orientované vyučování označují občas aktivity, které s tímto přístupem nemají nic společného.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2020)
Číslo 1 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2020_1-3-Rokos-Liskova-web.pdfPlný text215,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.