Title: Využití vodíku pro akumulaci energie z OZE
Other Titles: Usage of hydrogen for accumulation of energy from renewable power sources
Authors: Štěpánek, Jakub
Advisor: Beneš, Jan
Referee: Dvorský, Emil
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3982
Keywords: vodík;akumulace energie;palivový článek;elektrolyzér;elektrolýza vody;skladování vodíku;vodíkové projekty
Keywords in different language: hydrogen;energy storage;fuel cell;electrolyser;electrolysis of water;hydrogen storage;hydrogen projects
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem systému, který při nadvýrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrábí a ukládá vodík. Dále se zabývá návrhem systému využívající naakumulovaný vodík k výrobě elektrické energie a tepla v případě potřeby.
Abstract in different language: In this dissertation is designed system, which accumulated energy from renewable sources to the hydrogen. For production of hydrogen are used surplus of electric power. Next is designed hydrogen storage system. Finally is designed system which produced electric power and heat from the hydrogen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jakub Stepanek.pdfPlný text práce6,51 MBAdobe PDFView/Open
047496_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,2 kBAdobe PDFView/Open
047496_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,94 kBAdobe PDFView/Open
047496_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3982

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.