Název: Využití vodíku pro akumulaci energie z OZE
Další názvy: Usage of hydrogen for accumulation of energy from renewable power sources
Autoři: Štěpánek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Beneš, Jan
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3982
Klíčová slova: vodík;akumulace energie;palivový článek;elektrolyzér;elektrolýza vody;skladování vodíku;vodíkové projekty
Klíčová slova v dalším jazyce: hydrogen;energy storage;fuel cell;electrolyser;electrolysis of water;hydrogen storage;hydrogen projects
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem systému, který při nadvýrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyrábí a ukládá vodík. Dále se zabývá návrhem systému využívající naakumulovaný vodík k výrobě elektrické energie a tepla v případě potřeby.
Abstrakt v dalším jazyce: In this dissertation is designed system, which accumulated energy from renewable sources to the hydrogen. For production of hydrogen are used surplus of electric power. Next is designed hydrogen storage system. Finally is designed system which produced electric power and heat from the hydrogen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jakub Stepanek.pdfPlný text práce6,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047496_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce276,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047496_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047496_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce156,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3982

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.