Title: Ochranná známka Evropské unie
Other Titles: European Union Trade Mark
Authors: Cink, Pavel
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39833
Keywords: ochranná známka;evropská unie;průmyslové vlastnictví
Keywords in different language: trade mark;european union;industrial property rights
Abstract: Rigorózní práce se věnuje problematice ochranné známky Evropské unie. Zabývá se právní úpravou ochranné známky Evropské unie, jejím postavením v rámci práva průmyslového vlastnictví a jednotlivými druhy ochranných známek. Dále se práce věnuje registraci ochranné známky Evropské unie včetně řízení o zápisu ochranné známky a námitkovému řízení, důvodům zániku ochranné známky a problematice ochrany proti zásahu do práv vlastníka ochranné známky.
Abstract in different language: This rigorous thesis deals with various aspects of the European Union trade mark. It focuses on the legislation providing for the European Union trade mark, the position of the European Union trade mark in the system of industrial property rights and the specific types of trade marks. The thesis further deals with the issue of registration of European Union trade marks, including registration and opposition proceedings, ground for termination of a trade mark and the issue of protection against infringement of the rights of the trade mark proprietor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace Mgr. Ing. Pavel Cink - Ochranna znamka Evropske unie.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
Cink_rigo_posudek (1) (1).docxPosudek oponenta práce18,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
cink prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,74 kBAdobe PDFView/Open
Mgr. Cink - posudek.pdfPosudek vedoucího práce669,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.