Název: Zhodnocení potenciálu větrné energetiky
Další názvy: Evaluation of the wind energy potential
Autoři: Neužilová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3984
Klíčová slova: větrná energie;věrtné motory;podmínky;legislativa;krajinný ráz;bilanční limit;výkupní cena
Klíčová slova v dalším jazyce: wind energy;wind engines;conditions;legislation;landscape;balance limit;purchase price
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím větrné energie, popisuje vznik větru, druhy větrných turbín a možnosti jejich zapojení. Další část je věnována stávající legislativě, přírodním a technickým podmínkám v České republice. Po zhodnocení těchto administrativních podmínek následuje důkladný výčet energetického potenciálu a aktuálního stavu větrných elektráren v celé České republice a zároveň posouzení jednotlivých krajů. V závěru diplomové práce srovnávám aktuální stav větrné energie v evropských státech a rozebírám možnosti dalšího rozvoje větrné energetiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented master thesis focuses on the wind energy use, it describes the formation of the wind, types of wind turbines and ways of their connecting. The next part analyses the current legislation, natural and technical conditions in Czech republic. A profound enumeration of energetic potential and current state of wind power plants in the whole Czech republic follows the evaluation of this administrative conditions. This enumeration also includes the assemsment of each region. In the conclusion of the thesis I compare the actual state of wind energy in the european countries and I analyse the possibilities of a further development of the wind energy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2012.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047499_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047499_oponent.pdfPosudek oponenta práce353,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047499_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.