Název: Ruční ovladač pro kolejiště
Další názvy: Modeltrain handy controller
Autoři: Ruda, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Weissar, Petr
Oponent: Sunek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3988
Klíčová slova: AT89S52;display nokia 3310;rotační enkodér;step-up konvertor
Klíčová slova v dalším jazyce: AT89S52;display nokia 3310;rotary encoder;boost regulators
Abstrakt: Toto dílo se zaobírá návrhem, realizací a softwarovém vybavení dálkového ručního ovladače pro modelové kolejiště katedry KAE. Ruční ovladač využívá stávající protokol, již aplikovaný na modelovém kolejišti. Jsou zde uvedeny různé způsoby přenosu dat mezi ovladačem a jemu nadřazeném počítači.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the design, implementation and software for remote handy control of the Department KAE model track. Handy control uses the existing protocol already applied to the model track. Here are mentioned various ways of transferring data between the control and his superior computer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040435_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
rudaop.pdfPosudek oponenta práce108,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040435_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3988

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.