Title: Ruční ovladač pro kolejiště
Other Titles: Modeltrain handy controller
Authors: Ruda, Aleš
Advisor: Weissar, Petr
Referee: Sunek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3988
Keywords: AT89S52;display nokia 3310;rotační enkodér;step-up konvertor
Keywords in different language: AT89S52;display nokia 3310;rotary encoder;boost regulators
Abstract: Toto dílo se zaobírá návrhem, realizací a softwarovém vybavení dálkového ručního ovladače pro modelové kolejiště katedry KAE. Ruční ovladač využívá stávající protokol, již aplikovaný na modelovém kolejišti. Jsou zde uvedeny různé způsoby přenosu dat mezi ovladačem a jemu nadřazeném počítači.
Abstract in different language: This thesis deals with the design, implementation and software for remote handy control of the Department KAE model track. Handy control uses the existing protocol already applied to the model track. Here are mentioned various ways of transferring data between the control and his superior computer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
040435_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,07 kBAdobe PDFView/Open
rudaop.pdfPosudek oponenta práce108,63 kBAdobe PDFView/Open
040435_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.