Název: Elektromechanické systémy v automobilovém průmyslu
Další názvy: Electromechanical systems in the automotive industry
Autoři: Kotrch, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3989
Klíčová slova: Pasivní bezpečnost;aktivní bezpečnost;brzdy;řízení;stabilizace;adheze;ABS;ESP;ASR;EBD;EPS
Klíčová slova v dalším jazyce: Passive safety;active safety;brakes;steering;stability;adhesion;ABS;ESP;ASR;EBD;EPS
Abstrakt: Předmětem této práce je zpracovat přehled komponent systémů aktivní bezpečnosti, popsat současný stav pouţívaných technologií a diskutovat trendy vývoje těchto systémů v budoucnosti. Jsou zde stručně popsány konstrukce a principy základních systémů aktivní bezpečnosti a zamyšlení nad dalším vývojem těchto systémů.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the bachelor thesis is to provide overview of components of active safety systems. The thesis describe actual situation of this technology and discuss possible future evolution. The thesis briefly explains construction and basic principle of active safety systems. Also provide my reflection of developing these systems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Miroslav Kotrch.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040591_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce245,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040591_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040591_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3989

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.