Název: Fotovoltaika v podmínkách České republiky
Další názvy: The photovoltaic in conditions of the Czech Republic
Autoři: Špika, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šafařík, Miroslav
Oponent: Šantín, Vlastimil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3990
Klíčová slova: fotovoltaika;fotovoltaické panely;obnovitelné zdroje;legislativa;recyklace;výrobci solárních panelů;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic;photovoltaic panels;renewable sources;legislation;recycling;photovoltaic manufacturers;environment
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na situaci fotovoltaiky v České republice. V první kapitole jsou popsány přírodní a legislativní podmínky pro fotovoltaiku na našem území. Dále je popsána podstata světla a shrnuta nejdůležitější data v historii fotovoltaiky. Následně je vysvětlen princip fotovoltaických článků, popsáno rozdělení fotovoltaických panelů, zmíněny možnosti navýšení efektivnosti fotovoltaických systémů a uvedeny způsoby upevnění. Druhá kapitola se zabývá situací v České republice. Je zde zobrazen historický vývoj, zmíněny největší fotovoltaické elektrárny a porovnána fotovoltaika se zbylými obnovitelnými zdroji energie u nás. Fotovoltaika je celosvětově velmi rychle se rozrůstající odvětví. Přehled největších výrobců fotovoltaických panelů a jejich orientační počet dle rozdělení do světových oblastí je zmíněn v další kapitole. Pro úplnost jsou zde zmíněni i čeští výrobci. Budoucí velmi vážnou otázkou, nejen na našem území, je dopad fotovoltaiky na životní prostředí. Vzhledem k tomu je dále řešen pohled na tento problém a popsána aktuální situace na území Evropy a České republiky. V poslední kapitole je ukázán projekt malé fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu, shrnuty náklady na jeho realizaci a popsány použité technické prostředky. Na závěr je ukázána energetická bilance daného objektu od začátku provozu fotovoltaické elektrárny a navrhnut způsob zvýšení finanční efektivnosti projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: The beginning of the bachelor thesis is focused on the laws and the natural conditions for the photovoltaics in the Czech Republic. In the next part the basics of the photovoltaic equipment and photovoltaic theory is described. The photovoltaic situation in the Czech Republic and the comparison with other renewable sources of energy is presented in the following section of the thesis. There is also reference regarding the capacity of production of the Czech photovoltaic panels producers in comparison with the biggest world ones. The impact of the photovoltaic panels on the environment after they stop working is one of the most important/ discussed issues these days. There are also shown some methods of recycling the panels. At the end of the thesis there is an example of the small photovoltaic plant for a family house demonstrated. In the Czech Republic there has been a big PV boom in the last years. It results in the fact that the photovoltaic became the most used renewable source with the biggest output. The boom has been stopped by a lot of new law changes in the last few years but there is still the financial support for the smaller plants up to 30KWp but consequently with lower surrender value. Actually in May there was introduced (over the veto of the Czech president) the law about the supported renewable sources of energy which brought about a lot of changes to the photovoltaic area in the Czech Republic. The PV panel manufactures are widely spread all over the world and the big amount of new companies is set up every year. In the chapter on PV manufactures there is also some information about the biggest PV manufactures from abroad as well as from the Czech Republic and their production capacity. The PV cycle association, that includes almost all active PV panels manufactures in all European markets, has been established for the taking-back and recycling of end-of-life PV panels. As we could expect the payback period in the case of the small house plant with old surrender values is a bit longer in the Czech Republic. It is demonstrated at the end of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SPIKA_JAN_BC_2012_E08B0416P.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040592_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce324,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040592_oponent.pdfPosudek oponenta práce346,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040592_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3990

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.