Název: Konstrukce univerzálního přijímače dálkového ovládání
Další názvy: Universal remote control receiver construction
Autoři: Gába, Martin
Vedoucí práce/školitel: Klasna, Jan
Oponent: Holík, Michael
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3991
Klíčová slova: IR přijímač;dálkový ovladač;dálkové ovládání PC;ATmega8;FT232;USB;NEC;RC-5
Klíčová slova v dalším jazyce: IR receiver;remote control;remote control PC;ATmega8;FT232;USB;NEC;RC-5
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na moţnosti a technické řešení příjmu IR dálkových ovladačů. Cílem práce je návrh univerzálního přijímače dálkového ovládáni s moţností připojení k počítači. Funkce zařízení je zaloţena na příjmu signálu z libovolného IR ovladače. Dekódování, vyhodnocení a zobrazení je zprostředkováno mikrokontrolérem z rodiny AVR-ATmega8. Následná komunikace je zprostředkována po rozhraní USB pomocí UART-USB převodníku FTDI.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted bachelor thesis is focused on the possibilities and technical solutions of IR remotes reception. The goal of the thesis was to design a universal remote control receiver that can be connected to a computer. The function of the device is based on receiving signals from any IR controller. Decoding, evaluation and indication is done by microcontroller AVR ATmega8. Subsequent communication is achieved by means of the USB interface. The thesis is divided into parts with each part focusing on a particular topic. The first chapter ?Theory of IR Data Transmission?, outlines the theoretical issues and ways of transferring information by means of the IR beam. The second chapter ?Technical Solution? deals with the major components. The third chapter, entitled ?Software Solution? shows and explains the program for the microcontroller. The fourth chapter provides evaluation of the entire work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040595_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040595_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040595_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.