Title: Konstrukce univerzálního přijímače dálkového ovládání
Other Titles: Universal remote control receiver construction
Authors: Gába, Martin
Advisor: Klasna, Jan
Referee: Holík, Michael
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3991
Keywords: IR přijímač;dálkový ovladač;dálkové ovládání PC;ATmega8;FT232;USB;NEC;RC-5
Keywords in different language: IR receiver;remote control;remote control PC;ATmega8;FT232;USB;NEC;RC-5
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na moţnosti a technické řešení příjmu IR dálkových ovladačů. Cílem práce je návrh univerzálního přijímače dálkového ovládáni s moţností připojení k počítači. Funkce zařízení je zaloţena na příjmu signálu z libovolného IR ovladače. Dekódování, vyhodnocení a zobrazení je zprostředkováno mikrokontrolérem z rodiny AVR-ATmega8. Následná komunikace je zprostředkována po rozhraní USB pomocí UART-USB převodníku FTDI.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on the possibilities and technical solutions of IR remotes reception. The goal of the thesis was to design a universal remote control receiver that can be connected to a computer. The function of the device is based on receiving signals from any IR controller. Decoding, evaluation and indication is done by microcontroller AVR ATmega8. Subsequent communication is achieved by means of the USB interface. The thesis is divided into parts with each part focusing on a particular topic. The first chapter ?Theory of IR Data Transmission?, outlines the theoretical issues and ways of transferring information by means of the IR beam. The second chapter ?Technical Solution? deals with the major components. The third chapter, entitled ?Software Solution? shows and explains the program for the microcontroller. The fourth chapter provides evaluation of the entire work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
040595_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce301,97 kBAdobe PDFView/Open
040595_oponent.pdfPosudek oponenta práce352,4 kBAdobe PDFView/Open
040595_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.