Název: Magnetický tlumič pohybu feromagnetického jádra
Další názvy: Magnetic damper of ferromagnetic core
Autoři: Hanžlík, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Ulrych, Bohuš
Oponent: Pánek, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3992
Klíčová slova: stacionární magnetické pole;cívka;feromagnetické těleso;statické charakteristiky;dynamické charakteristiky;tlumení pohybu;Eulerova metoda;pohybová rovnice;diferenciální rovnice;numerické řešení;nelinearita
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetic field;ferromagnetic body;coil;damping;movement;static characteristics;dynamic characteristics;Euler method;differential equation;numerical solution;nonlinearity
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení statických charakteristik a dynamiky magnetického tlumícího zařízení. Jsou zde porovnávány vlastnosti systému tlumícího pohyb feromagnetického tělesa pomocí cívky. Důraz je kladen na průběh a maximální hodnoty magnetické síly a na dobu, za kterou je feromagnetické těleso zastaveno. Dynamické charakteristiky jsou řešeny numericky Eulerovou metodou.
Abstrakt v dalším jazyce: This text is focused on the solution of static and dynamic characteristics of the magnetic damping device. Parameters of the damping system are compared and discussed. System dynamics is solved numerically using Euler method.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
MagnetickyTlumicPohybuFeromagnetickehoJadra_PavelHanzlik_BakalarskaPrace_2011.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040597_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040597_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040597_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce109,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3992

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.