Title: Magnetický tlumič pohybu feromagnetického jádra
Other Titles: Magnetic damper of ferromagnetic core
Authors: Hanžlík, Pavel
Advisor: Ulrych, Bohuš
Referee: Pánek, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3992
Keywords: stacionární magnetické pole;cívka;feromagnetické těleso;statické charakteristiky;dynamické charakteristiky;tlumení pohybu;Eulerova metoda;pohybová rovnice;diferenciální rovnice;numerické řešení;nelinearita
Keywords in different language: magnetic field;ferromagnetic body;coil;damping;movement;static characteristics;dynamic characteristics;Euler method;differential equation;numerical solution;nonlinearity
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení statických charakteristik a dynamiky magnetického tlumícího zařízení. Jsou zde porovnávány vlastnosti systému tlumícího pohyb feromagnetického tělesa pomocí cívky. Důraz je kladen na průběh a maximální hodnoty magnetické síly a na dobu, za kterou je feromagnetické těleso zastaveno. Dynamické charakteristiky jsou řešeny numericky Eulerovou metodou.
Abstract in different language: This text is focused on the solution of static and dynamic characteristics of the magnetic damping device. Parameters of the damping system are compared and discussed. System dynamics is solved numerically using Euler method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MagnetickyTlumicPohybuFeromagnetickehoJadra_PavelHanzlik_BakalarskaPrace_2011.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
040597_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,88 kBAdobe PDFView/Open
040597_oponent.pdfPosudek oponenta práce422,39 kBAdobe PDFView/Open
040597_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce109,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3992

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.