Title: Měření na organickém detektoru vlhkosti
Other Titles: Measuring on the humidity organic detector
Authors: Podr, Martin
Advisor: Džugan, Tomáš
Referee: Hromadka, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3993
Keywords: vlhkostní detektor;vzdušná vlhkost;ftalocyanin;substrát;vlhkocitlivá aktivní vrstva;střídavý můstek
Keywords in different language: humidity detector;air humidity;phthalocyanine;substrate;humidity-sense active layer;AC bridge
Abstract: Bakalářská práce obsahuje souhrn současných metod detekce vzdušné vlhkosti a příklady vlhkoměrů. Dále je pak popsán postup vývoje vlhkostního senzoru s niklovým ftalocyaninem jako aktivní vrstvou a měření jeho základních parametrů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on current methods of detection air humidity and examples of humidity meters. Then there is described progress in development of humidity sensor with phthalocyanine activ layer and measurement of its basic parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mereni vlhkosti - Martin Podr.pdfPlný text práce858,38 kBAdobe PDFView/Open
040598_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,34 kBAdobe PDFView/Open
040598_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,94 kBAdobe PDFView/Open
040598_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3993

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.