Název: Měření na organickém detektoru vlhkosti
Další názvy: Measuring on the humidity organic detector
Autoři: Podr, Martin
Vedoucí práce/školitel: Džugan, Tomáš
Oponent: Hromadka, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3993
Klíčová slova: vlhkostní detektor;vzdušná vlhkost;ftalocyanin;substrát;vlhkocitlivá aktivní vrstva;střídavý můstek
Klíčová slova v dalším jazyce: humidity detector;air humidity;phthalocyanine;substrate;humidity-sense active layer;AC bridge
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje souhrn současných metod detekce vzdušné vlhkosti a příklady vlhkoměrů. Dále je pak popsán postup vývoje vlhkostního senzoru s niklovým ftalocyaninem jako aktivní vrstvou a měření jeho základních parametrů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on current methods of detection air humidity and examples of humidity meters. Then there is described progress in development of humidity sensor with phthalocyanine activ layer and measurement of its basic parameters.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mereni vlhkosti - Martin Podr.pdfPlný text práce858,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040598_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce262,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040598_oponent.pdfPosudek oponenta práce344,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040598_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3993

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.