Název: Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu
Další názvy: Project of intelligent electrical set project for family house
Autoři: Mejzr, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kosturik, Kamil
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3994
Klíčová slova: Inteligentní elektroinstalace;sensor;aktor;Xcomfort;RF systém
Klíčová slova v dalším jazyce: Sensor;actor;Xcomfort;RF system;intelligent electroinstalation
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je návrh inteligentní elektroinstalace v rodinném domě pomocí systému Xcomfort od firmy Eaton. Jedná se o sběrnicový systém inteligentní elektroinstalace založené na bezdrátové technologii pracující v uzavřeném licenčním pásmu na frekvenci 868,3 MHz. Systém se vyznačuje jednoduchou instalací a ovládáním. Jsme s ním schopni řídit osvětlení domu, vytápění, rolety a další. Při dobrém nastavení systému se nejen zvýší komfort bydlení, ale také sníží celkové energetické náklady domu. Nejprve se seznámíme s problematikou inteligentních elektroinstalací jako celku a nakonec provedeme návrh inteligentní elektroinstalace a její realizaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the Bachelor thesis is a concept of an intelligent wiring system in a family house using the system Xcomfort produced by Eaton Company. It is a bus driven intelligent wiring system which is based on wireless technology. The wireless technology works on the frequency of 868,3 MHz in an enclosed licence band. The system is very easy to install and control. It enables to control the house lights, heating, window blinds etc.. If the system is set up properly, there are higher comforts of living and total house costs on energy are lower. At first I will describe intelligent electrical installations in general and in the end I will deal with a concrete project to its realization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc_prace-JAN_MEJZR-E08B0378P.pdfPlný text práce21,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040605_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040605_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040605_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3994

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.