Title: Návrh inteligentní elektroinstalace rodinného domu
Other Titles: Project of intelligent electrical set project for family house
Authors: Mejzr, Jan
Advisor: Kosturik, Kamil
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3994
Keywords: Inteligentní elektroinstalace;sensor;aktor;Xcomfort;RF systém
Keywords in different language: Sensor;actor;Xcomfort;RF system;intelligent electroinstalation
Abstract: Tématem této bakalářské práce je návrh inteligentní elektroinstalace v rodinném domě pomocí systému Xcomfort od firmy Eaton. Jedná se o sběrnicový systém inteligentní elektroinstalace založené na bezdrátové technologii pracující v uzavřeném licenčním pásmu na frekvenci 868,3 MHz. Systém se vyznačuje jednoduchou instalací a ovládáním. Jsme s ním schopni řídit osvětlení domu, vytápění, rolety a další. Při dobrém nastavení systému se nejen zvýší komfort bydlení, ale také sníží celkové energetické náklady domu. Nejprve se seznámíme s problematikou inteligentních elektroinstalací jako celku a nakonec provedeme návrh inteligentní elektroinstalace a její realizaci.
Abstract in different language: The topic of the Bachelor thesis is a concept of an intelligent wiring system in a family house using the system Xcomfort produced by Eaton Company. It is a bus driven intelligent wiring system which is based on wireless technology. The wireless technology works on the frequency of 868,3 MHz in an enclosed licence band. The system is very easy to install and control. It enables to control the house lights, heating, window blinds etc.. If the system is set up properly, there are higher comforts of living and total house costs on energy are lower. At first I will describe intelligent electrical installations in general and in the end I will deal with a concrete project to its realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_prace-JAN_MEJZR-E08B0378P.pdfPlný text práce21,27 MBAdobe PDFView/Open
040605_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,58 kBAdobe PDFView/Open
040605_oponent.pdfPosudek oponenta práce331,9 kBAdobe PDFView/Open
040605_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3994

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.