Název: Porovnání mikrovlnných antén v pásmu 2,4 GHz
Další názvy: 2,4 GHz microwave antenna comparison
Autoři: Leisner, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kašpar, Petr
Oponent: Mráz, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3997
Klíčová slova: zisk;PSV;vyzařovací diagram;mikrovlná anténa
Klíčová slova v dalším jazyce: gain;VSWR;radiation pattern;microwave antenna
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na měření antén v pásmu 2,4GHz. První část práce je zaměřena na historický vývoj bezdrátové komunikace. Druhá část je zaměřená na druhy antén a jejich parametry. Třetí část obsahuje průzkum trhu antén v pásmu 2,4GHz a jejich porovnání. Poslední část je věnována měření parametrů vybraných antén.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on microwave antenna measurements in 2,4GHz band. In first part thesis is focused on historici development electromagnetic transmission. The second part is focused to types of antennas and acharecteristics parameters. The third part contains market on antennas in Czech Republic for 2,4GHz band. Last part is focused on measurement of parameters antennas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZCU.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040613_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce400,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040613_oponent.pdfPosudek oponenta práce431,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040613_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3997

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.