Title: Řízení vztahů se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku
Other Titles: Customer Relationship Management and its Importance for Strengthening the Company´s Competitiveness
Authors: Kiprý, Miroslav
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Skálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39988
Keywords: crm;zákazník;konkurenceschopnost
Keywords in different language: crm;customer;competitiveness
Abstract: Bakalářská práce se zabývá řízením vztahů se zákazníkem a jeho významem pro posílení konkurenceschopnosti podniku ve společnosti Vodoservis - Planá. Cílem této bakalářské práce je pomocí dotazníkového šetření zjistit, jak si společnost počíná oproti konkurenční firmě a do jaké míry je možné zvýšit konkurenceschopnost podniku. První část této práce se zaměřuje na představení firmy Vodoservis - Planá. Praktická část práce se poté věnuje detailněji společnosti. V druhé kapitole je definováno CRM a vztahy se zákazníkem. Třetí kapitola pojednává o konkurenci společnosti. Ve čtvrté kapitole byla popsána metoda dotazníkového šetření. Pátá kapitola obsahuje analýzu získaných dat. V poslední části práce, jsou pak podle výsledků dotazníkového šetření vypracovány návrhy na zlepšení chodu firmy Vodoservis - Planá.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with customer relationship management and its importance for the strengthen the competitiveness of enterprise in the company Vodoservis - Planá. The aim of this work is the questionnaire survey to find out how the company leads compared with competitors and how you can increase competitiveness of the company. The first part, the company introduced. The practical part of the is devoted to the company Hypoteam. In the second chapter, focuses into a theoretical part of the customer relationship management. The third chapter is devoted to competitors of the company. The fourth chapter describes the system work with the customer. The fifth chapter is devoted to the questionnaire survey. In the last chapter then according to survey results, suggestions for improvements CRM in the company's Vodoservis - Planá.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - Miroslav Kipry.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
Kipry_Miroslav_v.pdf Pavlak vedouci.pdfPosudek vedoucího práce226,67 kBAdobe PDFView/Open
Kipry_Miroslav_o..pdfPosudek oponenta práce156,92 kBAdobe PDFView/Open
Kipry - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce63,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.