Title: Rekonstrukce napájecího zdroje
Other Titles: Power supply reconstruction
Authors: Valenta, Pavel
Advisor: Kubík, Zdeněk
Referee: Pajer, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3999
Keywords: napájecí zdroj;lineární zdroj;regulátor napětí;integrovaný stabilizátor;LM723
Keywords in different language: power supply;linear power;voltage regulator;integrated stabilizer;LM723
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na problematiku lineárních regulovatelných napájecích zdrojů. V práci se věnuji možnostem obvodových zapojení lineárních napájecích zdrojů s využitím diskrétních součástek, operačních zesilovačů a integrovaných stabilizátorů. V práci také popisuji návrh, simulaci, konstrukci a měření regulovatelného napájecího zdroje využívajícího obvod LM723.
Abstract in different language: The supposed bachelor work is focused on the issue of adjustable linear power supplies. The work is devoted to the possibilities of involvement of peripheral linear power supply with the using of discrete components, operatioanal amplifiers and integrated stabilizers. The paper also describes the design, simulation, construction and measurement of the adjustable power supply that uses the circuit LM723.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Valenta_2011.pdfPlný text práce791,75 kBAdobe PDFView/Open
040623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,82 kBAdobe PDFView/Open
040623_oponent.pdfPosudek oponenta práce455,63 kBAdobe PDFView/Open
040623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce114,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3999

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.