Název: Rekonstrukce napájecího zdroje
Další názvy: Power supply reconstruction
Autoři: Valenta, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Zdeněk
Oponent: Pajer, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3999
Klíčová slova: napájecí zdroj;lineární zdroj;regulátor napětí;integrovaný stabilizátor;LM723
Klíčová slova v dalším jazyce: power supply;linear power;voltage regulator;integrated stabilizer;LM723
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřená na problematiku lineárních regulovatelných napájecích zdrojů. V práci se věnuji možnostem obvodových zapojení lineárních napájecích zdrojů s využitím diskrétních součástek, operačních zesilovačů a integrovaných stabilizátorů. V práci také popisuji návrh, simulaci, konstrukci a měření regulovatelného napájecího zdroje využívajícího obvod LM723.
Abstrakt v dalším jazyce: The supposed bachelor work is focused on the issue of adjustable linear power supplies. The work is devoted to the possibilities of involvement of peripheral linear power supply with the using of discrete components, operatioanal amplifiers and integrated stabilizers. The paper also describes the design, simulation, construction and measurement of the adjustable power supply that uses the circuit LM723.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Valenta_2011.pdfPlný text práce791,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce343,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040623_oponent.pdfPosudek oponenta práce455,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce114,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.