Název: Simulátor elektrické instalace plynového kotle Dakon DUA
Další názvy: Gas boiler Dakon DUA electric equipment simulator
Autoři: Bronec, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Hrubý, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4001
Klíčová slova: plynový kotel;DAKON DUA;komponenty;elektrická náhrada;indikace;přepínač
Klíčová slova v dalším jazyce: gas boiler;DAKON DUA;components;electrical compensation;indication;switch
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na simulaci elektrické instalace plynového kotle DAKON DUA pomocí jednoduché elektrické náhrady. Nejprve je elektrická instalace prozkoumána a popsána její základní funkce. Poté pak popsána náhrada elektrické instalace a její implementace pro testování řídící elektroniky všech řad plynových kotlů DAKON DUA.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis focuses on the simulation of the electrical installation of gas boilers DAKON DUA, using a simple electrical compensation. At first, the electrical installation gets explored whileits basic functions get described. Then, it´s focused at the replacement wiring and its implementations, for testing the control electronics of all series of gas boilers DAKON DUA.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
lukas_bronec_BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040631_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040631_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040631_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4001

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.