Title: Simulátor elektrické instalace plynového kotle Dakon DUA
Other Titles: Gas boiler Dakon DUA electric equipment simulator
Authors: Bronec, Lukáš
Advisor: Tureček, Oldřich
Referee: Hrubý, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4001
Keywords: plynový kotel;DAKON DUA;komponenty;elektrická náhrada;indikace;přepínač
Keywords in different language: gas boiler;DAKON DUA;components;electrical compensation;indication;switch
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na simulaci elektrické instalace plynového kotle DAKON DUA pomocí jednoduché elektrické náhrady. Nejprve je elektrická instalace prozkoumána a popsána její základní funkce. Poté pak popsána náhrada elektrické instalace a její implementace pro testování řídící elektroniky všech řad plynových kotlů DAKON DUA.
Abstract in different language: The presented thesis focuses on the simulation of the electrical installation of gas boilers DAKON DUA, using a simple electrical compensation. At first, the electrical installation gets explored whileits basic functions get described. Then, it´s focused at the replacement wiring and its implementations, for testing the control electronics of all series of gas boilers DAKON DUA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lukas_bronec_BP.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
040631_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,75 kBAdobe PDFView/Open
040631_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,5 kBAdobe PDFView/Open
040631_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.