Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBartl, Matouš
dc.contributor.authorMeisel, David
dc.contributor.refereeČermák, Karel
dc.date.accepted2012-06-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:37:11Z
dc.date.available2010-10-18cs
dc.date.available2013-06-19T06:37:11Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-08-24
dc.identifier41003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4005
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku světelných zdrojů používaných v domácnostech. V první části práce jsou rozebrány jednotlivé typy světelných zdrojů, jejich parametry a možnosti regulace intenzity osvětlení. Druhá část práce je věnována problematice dálkového přenosu dat. Další část práce pojednává o konkrétním návrhu řešení a realizaci regulátoru intenzity osvětlení, který je řízený pomocí mikrokontroléru a umožňuje ovládání intenzity světla pomocí dálkového ovládání, jež je součástí tohoto návrhu. Na závěr práce jsou uvedeny výsledky provedeného měření spolehlivosti a dosahu navrhnutého řešení regulátoru.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsvětelný zdrojcs
dc.subjectpředřadníkcs
dc.subjectfázová regulacecs
dc.subjectstmívačcs
dc.subjectdálkové ovládánícs
dc.subjectmikroprocesorcs
dc.subjecttriakcs
dc.titleNávrh a konstrukce dálkového ovládání osvětlení v domácnostics
dc.title.alternativeDesign of remote control unit for domestic lightingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra aplikované elektroniky a telekomunikacícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present thesis is focused on light sources used in households. In the first part of the thesis are discussed the different types of light sources, their characteristics and possibilities of regulating the intensity of illumination. The second part is devoted to the issue of remote data transmission. Another part of the work deals with a specific solution design and implementation of the controller of light intensity, which is controlled by a microcontroller and allows control of light intensity using the remote control, which is part of this proposal. At the conclusion of the work are presented the results of the measurements of reliability and range of proposed solutions to the controller.en
dc.subject.translatedlight sourceen
dc.subject.translatedcontrol gearen
dc.subject.translatedphase controlen
dc.subject.translateddimmeren
dc.subject.translatedremote controlen
dc.subject.translatedmicroprocessoren
dc.subject.translatedtriacen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_David_Meisel.pdfPlný text práce4,55 MBAdobe PDFView/Open
041003_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce406,47 kBAdobe PDFView/Open
041003_oponent.pdfPosudek oponenta práce414,79 kBAdobe PDFView/Open
041003_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4005

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.