Title: Výkonové VF zesilovače pro oblast KV a VKV
Other Titles: RF Power Amplifiers for the HF and VHF Band
Authors: Vích, Viktor
Advisor: Kavalír, Tomáš
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4007
Keywords: anodové obvody;baluny;tranzistorové vf zesilovače;elektronkové vf zesilovače;tranzistory LDMOS
Keywords in different language: anode circuit;baluns;RF transistor amplifier;RF tube amplifier;transistor LDMOS
Abstract: Tato práce se zabývá možnostmi realizace lineárních výkonových zesilovačů pro oblast krátkých a velmi krátkých vln. Součástí je i porovnání odlišných principů návrhu a zhodnocení dosažitelných parametrů. Výkonové zesilovače s elektronkami a LDMOS tranzistory pro oblast KV. Metodika návrhu, principiální řešení. Výkonové zesilovače s elektronkami a LDMOS tranzistory pro oblast VKV. Metodika návrhu, principiální řešení.
Abstract in different language: This work deals with possibilities of realisation of RF power amplifiers for high frequency and very high frequency. It contains a comparison of different proposals and an evaluation of attainable parameters. RF Power Amplifiers with vacuum tubes and LDMOS transistors for the HF. Methodology design, principial construction. RF Power Amplifiers with vacuum tubes and LDMOS transistors for the VHF. Methodology design, principial construction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RF_zesilovace_Viktor_Vich.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
042111_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,29 kBAdobe PDFView/Open
042111_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,49 kBAdobe PDFView/Open
042111_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce108,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4007

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.