Název: Sestavení a testy solární stěny pikosatelitu PilsenCUBE
Další názvy: Assembling and evaluating of PilsenCUBE picosatellite solar array
Autoři: Grešl, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Veřtát, Ivo
Oponent: Kavalír, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4008
Klíčová slova: Pikosatelit;PilsenCube;CubeSat;solární článek;výklopná stěna
Klíčová slova v dalším jazyce: Picosatellite;PilsenCube;CubeSat;solar cell;deployable panel
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a měřením solární stěny pikosatelitu PilsenCube. Návrh stěny byl proveden v aplikaci Formica 4.40. V následujícím textu naleznete informace o výklopné stěně osazené solárními články typu TASC, způsobu jejich uchycení na desku plošných spojů a způsobu kontaktování kladného a záporného pólu solárních článků. Dále jsou zde uvedeny výpočty očekávaného výkonu, který by výklopné křídlo mělo dodávat a naměřené výkonové hodnoty sestrojeného prototypu. V závěru naleznete zhodnocení konstrukčních metod a návrhy vedoucí k vylepšení procesu konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: Grešl, Luděk. Constructing and testing of solar panels for picosatellite PilsenCUBE [Sestavení a testy solární stěny pikosatelitu PilsenCUBE]. Pilsen 2012. Master thesis (in Czech). University of West Bohemia. Faculty of Electrical Engineering. Department of Applied Electrocics an Telecommunications. Supervisior: Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. In this thesis is described design, construction and measurement of solar panels for picosatellite PilsenCUBE. The design of the panels was made in aplication called Formica 4.40. In this thesis you can find the informations about deployable panel. This panels is covered by TASC type of solar cell. In this thesis is described method of its fiting and bonding. The following text is about calculations and measuring of prototype. At the end of this thesis you can find evaluation of construction methods and proposal for improving construction process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ludek Gresl.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
042371_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
042371_oponent.pdfPosudek oponenta práce384,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
042371_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce234,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.