Title: Digitální osciloskop s jednočipovým mikropočítačem ATXMEGA
Other Titles: Digital osciloscope based on ATXMEGA microcontroller
Authors: Kadlec, Vojtěch
Advisor: Kubík, Michal
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4009
Keywords: Osciloskop;ATXmega;jednočipový mikropočítač;A/D převod;LCD displej;enkodér;vstupní zesilovač
Keywords in different language: Oscilloscope;ATXmega;microcontroller;A/D converter;LCD display;encoder;input amplifier
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci digitálního osciloskopu s jednočipovým mikropočítačem ATXmega. Vstupní signál bude upraven nejprve zesilovači s nastavitelnými rozsahy, pro digitalizaci dat pak bude použito A/D převodníků integrovaných v mikropočítači. Naměřená data budou zobrazována na LCD displeji. Výstupem bude zařízení schopné měřit průběhy nízkofrekvenčních signálů, například audio signál bez potřeby připojování počítače. Dále bude možno zařízení použít jako vývojovou platformu.
Abstract in different language: The master theses presents the development and realisation of the digital sampling oscilloscope based on ATXmega microcontroller. The input signal will be scaled or icreased by input amplifier and sampled by integrated A/D converter of the microcontroller. Measured data will be displayed by LCD. Device will be able to measure low frequency sinals such as audio signals and could be used as a development platform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFView/Open
047190_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,9 kBAdobe PDFView/Open
047190_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,98 kBAdobe PDFView/Open
047190_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.