Název: Digitální osciloskop s jednočipovým mikropočítačem ATXMEGA
Další názvy: Digital osciloscope based on ATXMEGA microcontroller
Autoři: Kadlec, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Kubík, Michal
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4009
Klíčová slova: Osciloskop;ATXmega;jednočipový mikropočítač;A/D převod;LCD displej;enkodér;vstupní zesilovač
Klíčová slova v dalším jazyce: Oscilloscope;ATXmega;microcontroller;A/D converter;LCD display;encoder;input amplifier
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci digitálního osciloskopu s jednočipovým mikropočítačem ATXmega. Vstupní signál bude upraven nejprve zesilovači s nastavitelnými rozsahy, pro digitalizaci dat pak bude použito A/D převodníků integrovaných v mikropočítači. Naměřená data budou zobrazována na LCD displeji. Výstupem bude zařízení schopné měřit průběhy nízkofrekvenčních signálů, například audio signál bez potřeby připojování počítače. Dále bude možno zařízení použít jako vývojovou platformu.
Abstrakt v dalším jazyce: The master theses presents the development and realisation of the digital sampling oscilloscope based on ATXmega microcontroller. The input signal will be scaled or icreased by input amplifier and sampled by integrated A/D converter of the microcontroller. Measured data will be displayed by LCD. Device will be able to measure low frequency sinals such as audio signals and could be used as a development platform.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce4,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047190_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047190_oponent.pdfPosudek oponenta práce390,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047190_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.