Title: Pivní turismus v Plzeňském kraji
Other Titles: Beer tourism in the Pilsen Region
Authors: Smolová, Tereza
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40107
Keywords: gastronomický cestovní ruch;pivní turismus;plzeňský kraj;swot analýza;návrhy inovací
Keywords in different language: gastronomic tourism;beer tourism;pilsen region;swot analysis;suggestions of innovations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pivním turismem v Plzeňském kraji. V úvodu práce je vypracován teoretický rámec práce. Praktická část analyzuje poptávku a nabídku pivního turismu v Plzeňském kraji. Závěr práce pojednává o zdroji financování pivního turismu a definuje návrhy zlepšujících inovací, které by měli pomoci k posílení pivního cestovního ruchu.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with beer tourism in the Pilsen region. The theoretical framework of the work is elaborated in the introduction. The practical part analyzes the demand and supply of beer tourism in the Pilsen region. The conclusion of the thesis deals with the sources of financing of beer tourism and defines proposals for improving innovations that should help to strengthen beer tourism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pivni turismus_Smolova.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
Smolova_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce227,41 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_Tereza_o.pdfPosudek oponenta práce122,32 kBAdobe PDFView/Open
Smolova_p.pdfPrůběh obhajoby práce103,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40107

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.