Název: Konstrukce aktivní výhybky pro poslechový monitor
Další názvy: Active crossover contruction
Autoři: Sýkora, Jan
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Oponent: Hrubý, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4012
Klíčová slova: dvoupásmová reproduktorová výhybka;pasivní a aktivní filtr;Linkwitz-Riley filtr;state-variable filtr;Sallen Key;třetinooktávový filtr
Klíčová slova v dalším jazyce: third octave filter;active crossover;active high pass filter;balanced input and output;Linkwitz-Riley filter;listening monitor;Sallen Key;state-variable filtr;two way speaker crossover
Abstrakt: V této práci se budu zabývat návrhem a následnou realizací dvoupásmové reproduktorové výhybky. Výhybka bude obsahovat symetrický vstup, aktivní filtr typu horní propust na 60Hz s uspořádáním součástek Sallen - Key, aktivní výhybku Linkwitz ? Riley s uspořádáním součástek State ? variable a asymetrické výstupy pro obě pásma. Každý výstup je ještě doplněn o 3 třetinooktávové filtry, které slouží pro případné vyrovnání charakteristiky reproduktoru.
Abstrakt v dalším jazyce: Construction of active crossover for listening monitor, it is the name of this bachelor´s thesis. The thesis is about design and implementation two way speaker crossover. The crossover will contain balanced input and output, active high pass filter Linkwitz-Riley 2nd-order at 60Hz with Sallen ? Key topology, active crossover Linkwitz-Riley 4th-order with state-variable topology. Each output is complemented by 3 third octave filters, that are used for compensation of speaker characteristic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_prace_Sykora_JanFINAL 1.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047196_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047196_oponent.pdfPosudek oponenta práce382,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047196_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.