Title: Konstrukce kompresoru dynamiky pro elektrofonickou kytaru
Other Titles: Construction of guitar compressor
Authors: Roup, Jonáš
Advisor: Hrubý, Jan
Referee: Sýkora, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4014
Keywords: komprese dynamického rozsahu;napětím řízený zesilovač;RMS detektor obálky
Keywords in different language: dynamic range compression;voltage-controlled amplifier;RMS envelope detector
Abstract: V této bakalářské práci se zaměřuji na možnosti řešení konstrukce kompresoru dynamiky pro elektrofonickou kytaru, dále jeho navržením a praktickým zhotovením. Navržený efekt je založen na analogovém procesoru, který v sobě kombinuje detektor obálky, napětím řízený zesilovač a kvalitní operační zesilovače. Tohoto je třeba pro základ činnosti kompresoru dynamiky. Modifikovaný signál z detektoru obálky ovládá napětím řízený zesilovač. Takto se zmenšuje dynamický rozsah zpracovávaného signálu. Doporučuji si nejprve projít schéma kompresoru v příloze A.1. Navržené zařízení pracuje správně a je dále rozšířeno o nadstandardní funkce, jako je brána šumu, pásmový korektor a indikátor vybuzení signálu.
Abstract in different language: Thesis presents options for construction of guitar compressor, as well as its designing and practical fabrication. The proposed effect is based on an analog processor, which combines an envelope detector, voltage controlled amplifier and high quality operational amplifiers. This is the necessary basis for the functioning of the compressor. Modified signal from the envelope detector controls the voltage controlled amplifier. This is the way how to reduce dynamic range of the processed signal.I recommend you first look at schematic of the compressorA.1 in the annex. The proposed device works properly and it is further extended with next functionality like noise gate, 3-band corrector and volume unit meter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
047198_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce329,08 kBAdobe PDFView/Open
047198_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,61 kBAdobe PDFView/Open
047198_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce114,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.