Title: Jednotný digitální trh EU
Other Titles: The Digital Single Market of the EU
Authors: Páníková, Marcela
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Prantl David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40145
Keywords: jednotný digitální trh;digitalizace;evropská unie;index digitální ekonomiky a společnosti;desi
Keywords in different language: digital single market;digitalisation;european union;digital economy and society index;desi
Abstract: Cílem bakalářské práce je charakterizovat jednotný digitální trh Evropské unie včetně hlavních mezníků v jeho vytváření a zhodnotit vybrané dopady jeho vytváření na Českou republiku a EU. Teoretická část práce zahrnuje vymezení jednotného digitálního trhu EU a charakteristiku procesu jeho vytváření. Empirická část práce je zaměřena na pilíře a opatření jednotného digitálního trhu a na jejich realizaci v praxi. Součástí empirické části práce je hodnocení ČR a EU na základě indexu digitální společnosti a ekonomiky (DESI).
Abstract in different language: The bachelor's thesis aims to characterize the Digital Single Market of the EU including the most important milestones in the process of creation. It also aims to evaluate the chosen impact on Czech Republic and the EU. The theoretical part defines the Digital Single Market of the EU and the process of creation. The empirical part focuses on pillars and chosen measures and their implementation in practice. The empirical part also includes evaluation of Czech Republic and the EU based on the Digital Economy and Society Index (DESI).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Panikova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Panikova_Marcela_v.pdfPosudek vedoucího práce162,28 kBAdobe PDFView/Open
Panikova_Marcela_o.pdfPosudek oponenta práce213 kBAdobe PDFView/Open
Panikova_p.pdfPrůběh obhajoby práce103,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.