Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFajfrová Karolína, Ing.
dc.contributor.authorSimetová, Jana
dc.contributor.refereePetrtyl Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:29:23Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:29:23Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82869
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40155
dc.description.abstractPráce se zabývá především marketingovým mixem a návrhy na jeho zlepšení v konkrétním podniku. Aby mohl být naplněn hlavní cíl bakalářské práce, bylo potřeba dosáhnout dílčích cílů. Tedy vypracování teorie s danou problematikou a její následná implementace do praktické roviny.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectdistribucecs
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectdopravní společnostcs
dc.titleNávrhy na zefektivnění marketingového mixu ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeProposals to improve marketing mix in an enterpriseen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe primary purpose of this research is to investigate marketing mix and suggestions for its improvement in a particular business. In order to fulfill the main aim of the bachelor's thesis, it was essential to achieve certain goals. Thus, elaboration of a theory on a given issue and its subsequent implementation into practice.en
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedpriceen
dc.subject.translatedplaceen
dc.subject.translatedpromotionen
dc.subject.translatedtransport companyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Jana-Simetova-Navrhy-na-zefektivneni-marketingoveho-mixu-ve-vybranem-podniku.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Simetova_Jana_v.pdfPosudek vedoucího práce218,08 kBAdobe PDFView/Open
Simetova_Jana_O.pdfPosudek oponenta práce222,37 kBAdobe PDFView/Open
Simetova_p.pdfPrůběh obhajoby práce57,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.