Title: Ekonomické vztahy České republiky a Spolkové republiky Německo
Other Titles: Economic relations between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany
Authors: Skála, Tomáš
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Jarý Čestmír, PhDr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40156
Keywords: mezinárodní obchod;přímé zahraniční investice;dovoz a vývoz zboží
Keywords in different language: international trade;foreign direct investment;import and export of goods
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit obchodní vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, zanalyzovat Česko-německý obchod se zbožím, zhodnotit přímé zahraniční investice realizované německými společnostmi na území České republiky, vyhodnotit údaje o ekonomické migraci obyvatelstva mezi těmito dvěma zeměmi a načrtnout další možný vývoj česko-německých vztahů Bakalářskou práci tvoří teoretická a empirická část, Tyto části jsou věnovány charakteristice mezinárodních ekonomických vztahů, ekonomickým charakteristikám obou zemí, ekonomickým vztahům ČR a SRN a dalšímu rozvoji česko-německých ekonomických vztahů. Německo je pro Českou republiku nejdůležitější obchodní partner. Obchod mezi oběma zeměmi dlouhodobě roste, a i v dobách krize byl poměrně stabilní. Do budoucna je zde veliký potenciál pro české firmy, podnikatele i zaměstnance se na německém trhu prosadit a využít jedné z mnoha příležitostí, které tento trh nabízí.
Abstract in different language: The aim of bachelor thesis was evaluate economics relations of the Czech Republic and Federal Republic of Germany, evaluate trade of goods between Czech Republic and Federal Republic of Germany, evaluate foreign direct investment implemented by German companies in Czech Republic, evaluate data about economic migration of the population between these two countries and make suggestion of the one possible development of the economic relations. The bachelor thesis consists of a theoretical and empirical parts. These sections comprise chapters about international economic relations, economic characteristic of the Czech Republic and Federal Republic of Germany and historical, current and future economic relations of the Czech Republic and Federal Republic of Germany. Germany is the most important trading partner for the Czech Republic. Trade between the two countries has been growing for a long time and even in times of crisis it was relatively stable. There is great potential to the future for Czech companies, enterprisers and employees to break through on the German job market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tomas Skala 5-2020.pdfPlný text práce908,72 kBAdobe PDFView/Open
Skala_Tomas_v.pdfPosudek vedoucího práce122,91 kBAdobe PDFView/Open
Skala_Tomas_o.pdfPosudek oponenta práce224,05 kBAdobe PDFView/Open
Skala_p.pdfPrůběh obhajoby práce46,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.