Title: Franchising jako forma podnikání v oblasti gastronomie
Other Titles: Franchising as a form of business in the field of gastronomy
Authors: Vrobelová, Gabriela
Advisor: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40165
Keywords: franchising;franchisor;franchisant;franchisová pobočka;marketingový výzkum;spokojenost zákazníka;dotazníkové šetření
Keywords in different language: franchising;franchiser;franchisee;franchise;marketing research;customer's satisfaction;questionnaire survey
Abstract: Tématem této bakalářské práce je franchising jako možnost podnikání v oblasti gastronomie. Hlavním cílem práce je pomocí marketingového výzkumu porovnat spokojenost zákazníků ve dvou zvolených pobočkách a navrhnout doporučení vedoucí ke zvýšení této spokojenosti. Autorka si pro svou práci zvolila společnost The PUB, a to konkrétně pobočky The PUB Plzeň a The PUB Praha 2, pro které je zpracován marketingový výzkum. Teoretická část obsahuje úvod k franchisingu, jeho vývoj, popis forem a typů, jež franchising nabízí a výhody a nevýhody pro nositele a uživatele franchisingu. Obsahem této části je také stručně popsaná spokojenost zákazníků a marketingový výzkum. Poznatky z teoretické části jsou následně uplatněny v části praktické, jež se zabývá představením společnosti The PUB a zjišťováním spokojenosti zákazníků zvolených poboček za pomoci dotazníkového šetření. Po vyhodnocení tohoto výzkumu jsou pobočky porovnány a následně jsou navržena konkrétní doporučení pro vybrané pobočky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is primarly focused on franchising as a form of business in the field of gastronomy. The main goal of this thesis is to compare level of customer's satisfaction in two chosen franchises and to give suggestions that would help to increase the customer's satisfaction. For the research author chose company The PUB and its branches in Pilsen and Prague 2. The theoretical part includes franchise introduction, description of forms and types, its development and pros/cons for franchiser and franchisee. This part also includes brief description of customers satisfaction and a marketing research. Knowledge of theoretical part is related to practical part, which contains introduction of company The PUB and questionnaire survey about customer's satisfaction. After the evaluation of this research author compares two franchises and then she suggests recommendations for both branches.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Gabriela Vrobelova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Vrobelova_Gabriela_v.pdfPosudek vedoucího práce220,01 kBAdobe PDFView/Open
Vrobelova_Gabriela_o.pdfPosudek oponenta práce124,02 kBAdobe PDFView/Open
Vrobelova_p.pdfPrůběh obhajoby práce125,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.