Title: Vybrané aspekty zákaznické zkušenosti v konkrétní prodejně se sportovním zbožím
Other Titles: Selected factors of customer experience in a sports' store
Authors: Vrzalová, Michaela
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40166
Keywords: obchod;sportovní obchod;zákaznická zkušenost;category management
Keywords in different language: store;sports´store;customer experience;category management
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na odhad profilu typického zákazníka a zákaznickou zkušenost spotřebitelů ve sportovním obchodě Decathlon. První část charakterizuje klíčové pojmy a definice nutné k porozumění dané oblasti, na základě odborné literatury. Druhá část popisuje charakteristiku vybraného sportovního obchodu a jeho přístup k zákaznické zkušenosti. Následně jsou odhad profilu zákazníka a zákaznická zkušenost analyzovány na základě marketingového výzkumu prováděného pomocí rozhovorů se zaměstnanci, pozorováním a osobního dotazování zákazníků. A na základě této analýzy jsou navržena opatření ke zvýšení spokojenosti zákazníků ve sportovním obchodě Decathlon.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the estimation of a typical customer and the experience of consumers in the Decathlon sports shop. The first part characterizes the key concepts and definitions necessary to understand the area, based on the literature. The second part describes the characteristics of the selected sports shop and its approach to customer experience. Subsequently, the estimation of the customer profile and the customer experience are analyzed on the basis of marketing research conducted through the interviews with emploees, observation and personal interviewing of customers. And based on this analysis, measures are proposed to increase customer satisfaction in the Decathlon sports store.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_M.Vrzalova.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Vrzalova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce221,38 kBAdobe PDFView/Open
Vrzalova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce226,5 kBAdobe PDFView/Open
Vrzalova_p.pdfPrůběh obhajoby práce39,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40166

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.